Sirdaryo Zip code

Akaltyn
Bayaut
Gulistan
Khavast
Mirzaabad
Saikhunabad
Sardoba
Sirdaryo
120306-ltin tepa A/B
120804-A.Navoiy A/B
120501-Andijon A/B
120609-Bahor A/B
120502-Barlos A/B
120606-Baxt A/B
120201-Bayavut-1 A/B
120301-Beshbuloq A/B
120401-Birlashgan A/B
120703-Bobur A/B
120200-Boyovut PAB
120710-Chamanzor A/B
120218-Chashma A/B
120615-Chultakay A/B
120205-Dehqonobod A/B
120300-Dehqonobod A/B
120208-dostlik A/B
120904-dostlik A/B
120207-dostlik-1 A/B
120505-Fargona A/B
120700-Farhod TPAB
120217-Farhod-2 A/B
120303-Furqat A/B
120504-Galaba A/B
120801-Gul A/B
120101-Guliston -1 A/B
120204-Guliston A/B
120100-Guliston TPAB
120102-Guliston-2 A/B
120103-Guliston-3 A/B
120105-Guliston-5 A/B
120704-Guzal A/B
120309-H. Olimjon A/B
120406-Ittifoq A/B
120905-Ittifoq A/B
120209-Latipov A/B
120610-Malek A/B
120706-Mehnatobod A/B
120906-Mexnatabod A/B
120907-Mirzachul A/B
120909-Nanbahor A/B
120909-Navbahor A/B
120211-Navoiy A/B
120407-Nurota A/B
120215-Ozbekiston A/B
120410-Ozbekiston A/B
120614-Ozbekiston A/B
120305-Ozod A/B
120707-Paxtakor A/B
120800-Paxtaobod PAB
120304-Qizilobod A/B
120803-Qorgontepa A/B
120500-Sardoba A/B
120400-Sayxunobod PAB
120411-Sh.Rahimov A/B
120219-shirin-1 A/B
120412-shuruzak A/B
120613-Sindarobod A/B
120602-Sirdaryo -2 A/B
120603-Sirdaryo 3 A/B
120600-Sirdaryo PAB
120212-Sobirobod A/B
120213-Tarakkiyot A/B
120308-U. Nosir A/B
120216-Usmonobod A/B
120413-Yangi hayot A/B
120617-Yangi hayot A/B
120806-Yangi qishloq A/B
121000-Yangier A/B
120711-Yangier-Govos 11 A/B
120807-Yangiobod A/B
120900-Yangiobod PAB
120912-Yoldoshev A/B
120705-Zafarobod A/B
120302-Zarbdor A/B
120404-zarbdor A/B

-

What is Sirdaryo Address Format?

-

What is Sirdaryo Zipcode Format?
Sirdaryo Uzbekistan Postal code format