Udmurt Republic Zip code

426000 - Izhevsk
426003 - Izhevsk 3
426004 - Izhevsk 4
426006 - Izhevsk 6
426007 - Izhevsk 7
426008 - Izhevsk 8
426009 - Izhevsk 9
426010 - Izhevsk 10
426011 - Izhevsk 11
426015 - Izhevsk 15
426016 - Izhevsk 16
426019 - Izhevsk 19
426021 - Izhevsk 21
426023 - Izhevsk 23
426025 - Izhevsk 25
426027 - Izhevsk 27
426028 - Izhevsk 28
426030 - Izhevsk 30
426033 - Izhevsk 33
426034 - Izhevsk 34
426035 - Izhevsk 35
426036 - Izhevsk 36
426038 - Izhevsk 38
426039 - Izhevsk 39
426041 - Izhevsk 41
426049 - Izhevsk 49
426050 - Izhevsk 50
426051 - Izhevsk 51
426052 - Izhevsk 52
426053 - Izhevsk 53
426054 - Izhevsk 54
426056 - Izhevsk 56
426057 - Izhevsk 57
426058 - Izhevsk 58
426060 - Izhevsk 60
426061 - Izhevsk 61
426062 - Izhevsk 62
426063 - Izhevsk 63
426065 - Izhevsk 65
426067 - Izhevsk 67
426068 - Izhevsk 68
426069 - Izhevsk 69
426070 - Izhevsk 70
426072 - Izhevsk 72
426073 - Izhevsk 73
426074 - Izhevsk 74
426075 - Izhevsk 75
426076 - Izhevsk 76
426700 - Ufps of the Udmurt Republic
426890 - Izhevsk MSC Uch.Tary
426899 - Izhevsk Post Office Uch.?Containers
426910 - Izhevsk-Op
426960 - Izhevsk MSC
426961 - Izhevsk MSC-1
426970 - Izhevsk PP-S
427000 - Zavyalovo
427002 - Minnows
427004 - Babino
427005 - Stone
427006 - October
427007 - Pervomaisky
427008 - State farm
427009 - Yuski
427010 - Ludorvay
427011 - Hohryaki
427012 - Podshivalovo
427013 - Middle Postol
427014 - Yakshur
427015 - Shaberdino
427016 - Luke
427017 - Falcon
427018 - Yagul
427020 - Postol
427021 - New Kazmaska
427022 - Pirogovo
427023 - Italmas
427025 - Azino
427026 - Lukshudya
427027 - Varaksino
427030 - Kiyayik
427050 - Big Zetym
427051 - Surnogurt
427052 - Tylovay
427053 - Go away
427054 - Verkhniy Chetker
427055 - Takagurt
427060 - Debesy
427063 - Cotegurt
427064 - Tolien
427065 - Tournes
427066 - Transverse Medla
427067 - Nizhnyaya Pykhta
427070 - Sharkan
427072 - Mishkino
427073 - Porozovo
427074 - Lyalshur
427075 - Zarechny Vishur
427076 - Vortchino
427077 - Sosnovka
427078 - Muvyr
427079 - Old Bygi
427082 - Beard
427083 - Zyuzino
427085 - Gum
427087 - Sursovay
427088 - Lower Kivary
427089 - Karsashur
427100 - Yakshur-Bodya
427102 - Mukshi
427104 - Sylychka
427105 - Nigella
427110 - Chur
427111 - Pushkari
427112 - Old Zyatsy
427113 - Varaway
427114 - Big Oshvortsy
427115 - Kekoran
427120 - Lynga
427130 - Russian vine
427132 - Chutyr
427133 - Muzhber
427135 - Kushya
427136 - Menil
427140 - The game
427141 - Game 1
427143 - Game 3
427144 - Game 4
427145 - Game 5
427151 - Bachkeevo
427153 - New Zyattsy
427154 - Arlet
427155 - Pioneer
427156 - Malaghurt
427160 - Kabachigurt
427161 - Zura
427163 - Belyaevskoe
427164 - Sep
427165 - Lonki-Vortsy
427166 - Luke
427168 - Torch
427230 - Karkalay
427231 - Mushkovay
427233 - Mint
427235 - Regional
427240 - Underwash
427241 - Kulyabino
427243 - Kyilud
427244 - Vishur
427245 - Red
427246 - Bulay
427247 - Big Zhuzhges
427248 - Petropavlovo
427250 - Nylga
427251 - Porshur-Tuklya
427252 - New Multan
427253 - Uduguchin
427255 - Uva-Tuklya
427256 - Ryabovo
427257 - Syam-Mozhga
427259 - Purity
427260 - Uva
427261 - Uva 1
427263 - Uva 3
427264 - Uva 4
427265 - Uva 5
427270 - Celts
427272 - Gobgurt
427273 - Yugdon
427274 - Uzi
427275 - Lnozavodsky
427276 - Goloviznin Yazok
427277 - Kolesur
427281 - Kopki
427283 - Ut-Syumsi
427284 - Khaldi
427285 - Syuromoshur
427286 - Valamaz
427288 - New Monya
427300 - Bolshaya Mozhga
427301 - Big Gurez-Pudga
427305 - How can
427306 - Yuzhno-Kakmozhsky
427310 - Vavozh
427312 - Zyaglud-Kaksya
427313 - Bolshoe Volkovo
427314 - Nyrdor-Kotia
427320 - New Biya
427321 - Wodzimonye
427323 - Bryzgalovo
427324 - Volipelga
427326 - Tylovyl-Pelga
427327 - Burn
427328 - Zyambaygurt
427370 - Shumsi
427372 - Vaskino
427374 - Dmitroshur
427375 - Lekshur
427376 - Gurtlud
427381 - Klyuchevka
427382 - Zones
427383 - Gura
427385 - Pizhil
427386 - Surek
427390 - Kilmez
427395 - Orlovo
427400 - Bulgarians
427405 - Golden eagles
427406 - Upper-Winter
427411 - Quarsa
427412 - Perevoznoe
427413 - New
427414 - Kukui
427415 - July
427416 - Chernovskoe
427418 - Olkhovo
427420 - Verkhnyaya Talitsa
427421 - Light
427422 - Black
427423 - Pervomaisky
427425 - Big Kivara
427426 - Kelchino
427427 - Kamskoe
427428 - Stepanovo
427429 - Gavrilovka
427430 - Votkinsk
427431 - Votkinsk 1
427432 - Votkinsk 2
427433 - Votkinsk 3
427434 - Votkinsk 4
427435 - Votkinsk 5
427436 - Votkinsk 6
427437 - Votkinsk 7
427438 - Votkinsk 8
427439 - Votkinsk 9
427440 - Votkinsk 10
427441 - Votkinsk 11
427500 - Yar
427501 - Yar 1
427503 - Wucan
427504 - Yur
427505 - Nikolskoe
427506 - Vorza
427507 - Moseevo
427508 - Dizmino
427509 - Zyuino
427511 - Let's go
427512 - Elovo
427513 - Kuzmino
427515 - Bayaran
427518 - Bachumovo
427520 - Andreishur
427521 - Kestim
427524 - Yunda
427527 - Voegurt
427528 - Isakovo
427530 - Erkeshevo
427531 - Turkish
427532 - Luke
427533 - Stone Zadel
427534 - Balezino-Selo
427535 - Luke Station
427536 - Novovolkovo
427540 - Karsovay
427542 - Verkh-Lukino
427543 - Kirshonki
427544 - Andreevtsy
427545 - Sergino
427550 - Balezino
427551 - Balezino 1
427552 - Balezino 2
427553 - Balezino 3
427561 - Pazhman
427562 - Big Olyp
427563 - Old Gya
427564 - Puzhmez
427565 - Stenghurt
427566 - Paul
427567 - Polomskoe
427570 - Yuski
427571 - New Untem
427572 - Capes
427573 - Kuliga
427574 - Stepanenki
427576 - Udmurt-Zyazgor
427577 - Cakes
427578 - Hole
427580 - Kez
427581 - Kez 1
427582 - Kez 2
427585 - Cabalud
427590 - Kuzma
427595 - Cap
427601 - Verkhnyaya Bogatyrka
427602 - Dondykar
427603 - Tea
427604 - Lum
427606 - Kozhil
427607 - Dzakino
427608 - Verkhnyaya Sludka
427611 - Adam
427612 - Ponino
427614 - Zolotarevo
427616 - Kachkashur
427617 - October
427618 - Seva
427620 - Glazov
427621 - Glazov 1
427622 - Glazov 2
427624 - Glazov 4
427625 - Glazov 5
427626 - Glazov 6
427627 - Glazov 7
427628 - Glazov 8
427629 - Glazov 9
427630 - Glazov 10
427631 - Glazov 11
427641 - Gulekovo
427642 - Udmurt Keys
427643 - Parzi
427644 - Kochishevo
427645 - Urakovo
427646 - Kuregovo
427650 - Krasnogorskoe
427652 - Prokhorovo
427654 - Cockman
427656 - Deba
427660 - Vasilievskoe
427661 - Kurya
427662 - Big Seleg
427664 - Valamaz
427665 - Arkhangelskoe
427680 - Yukamenskoe
427682 - Zasekovo
427683 - Zhuvam
427685 - Verkh-Uni
427686 - Small Venizh
427690 - Pochinki
427691 - Ezhevo
427692 - Shamardan
427693 - Pyshket
427694 - Novoelovo
427696 - Palagay
427701 - Baldeika
427702 - Bemyzh
427703 - Old Karmyzh
427704 - Vasilyevo
427705 - Verkhniy Bemyzh
427706 - Udmurt Saramak
427707 - Crimean Sludka
427708 - Kizner-Selo
427709 - Bezmenshur
427710 - Kizner
427711 - Kizner 1
427712 - Kizner 2
427715 - Yagul
427718 - Vichurka
427719 - Kibya
427720 - Sarkuz
427721 - Verkhnaya Tyzhma
427722 - Korolenko
427723 - Old Kopki
427724 - Gybdan
427725 - Russian braid
427726 - Murkoz-Omga
427729 - Old Bodja
427730 - Grahovo
427732 - Selyanur
427733 - Zarechny
427734 - Loloshur-Vozzi
427736 - Sometimes
427740 - Kotlovka
427741 - Makarovo
427742 - Stone
427743 - Marie Vozzhay
427744 - Novogorskoe
427745 - Upper Game
427747 - Old Yatchi
427750 - Luga
427755 - Tractor
427756 - Sardan
427757 - Old Bereznyak
427761 - Malaya Syuga
427762 - Big Pudga
427763 - Pazyal
427764 - Malaya Volozhikya
427765 - Bolshaya Ucha
427766 - Lomeslud
427769 - Cheryomushki
427770 - Mozhga-Selo
427771 - Kvatchi
427772 - Big Sibas
427773 - Old Kaksi
427775 - Syugail
427776 - Nysha
427777 - Porchur
427778 - Now
427780 - Pychas
427781 - Miner
427782 - Verkhniye Yuri
427783 - Big Kibya
427785 - Melnikovo
427786 - Russian Pychas
427790 - Mozhga
427791 - Mozhga 1
427792 - Mozhga 2
427793 - Mozhga 3
427794 - Mozhga 4
427795 - Mozhga 5
427797 - Mozhga 7
427798 - Mozhga 8
427801 - Pugachevo
427802 - Yagan-Dokya
427804 - Aksakshur
427805 - Kechevo
427810 - Urge
427811 - Noria
427820 - Malaya Blizzard
427824 - Ilyinskoe
427825 - Bobia-Ucha
427826 - Nizhnie Yuri
427827 - Old Monya
427828 - Bagrash Bigra
427831 - Atabaevo
427840 - Kiyasovo
427842 - Yazhbakhtino
427843 - Lutoha
427844 - Ildibaevo
427845 - Karamas-Pelga
427846 - Mushak
427847 - Ermolaevo
427848 - Podgornoye
427849 - Old Salya
427880 - Alnashi
427882 - Udmurt Gondyrevo
427883 - Nizhnee Kotnyrevo
427884 - Bayteryakovo
427885 - Kucheryanovo
427886 - Asanovsky State Farm-Technical School
427887 - Muvazhi
427891 - Udmurt Toymobash
427892 - Piseevo
427893 - Azamatovo
427894 - Chemoshur-Kuyuk
427895 - Kuzebayevo
427896 - Varzi-Yatchi
427898 - Old Utchan
427910 - Arzamastsevo
427912 - Small Kalmash
427915 - Vyatskoe
427920 - Scribble
427922 - Boyarka
427923 - Galanovo
427924 - Kulushevo
427925 - Cheganda
427926 - Byrgynda
427927 - Nyrgynda
427928 - Kolesnikovo
427940 - Borok
427941 - Ershovka
427942 - Balaki
427943 - Mikhailovka
427945 - Sholya
427946 - Lower Armyaz
427950 - Kambarka
427951 - Kambarka 1
427952 - Kambarka 2
427953 - Kambarka 3
427954 - Kambarka 4
427958 - Kama
427960 - Sarapul
427961 - Sarapul 1
427962 - Sarapul 2
427964 - Sarapul 4
427965 - Sarapul 5
427966 - Sarapul 6
427967 - Sarapul 7
427968 - Sarapul 8
427970 - Sarapul 10
427971 - Sarapul 11
427972 - Sarapul 12
427974 - Sarapul 14
427980 - October
427981 - Shevyryalovo
427982 - Ural
427984 - Nechkino
427985 - Dulesovo
427990 - Sigaevo
427991 - Kigbaevo
427992 - Yurino
427993 - Shadrino
427994 - Mostovoe
427995 - Mazunino
427996 - Sokolovka
427997 - Tarasovo

Udmurt Republic Zipcode


What is Udmurt Republic Address Format?

-

What is Udmurt Republic Zipcode Format?
Udmurt Republic Russia Postal code format