Chuvash Republic Zip code

428000 - Cheboksary
428001 - Cheboksary 1
428002 - Cheboksary 2
428003 - Cheboksary 3
428004 - Cheboksary 4
428005 - Cheboksary 5
428006 - Cheboksary 6
428008 - Cheboksary 8
428009 - Cheboksary 9
428010 - Cheboksary 10
428011 - Cheboksary 11
428012 - Cheboksary 12
428013 - Cheboksary 13
428014 - Cheboksary 14
428015 - Cheboksary 15
428017 - Cheboksary 17
428018 - Cheboksary 18
428019 - Cheboksary 19
428020 - Cheboksary 20
428022 - Cheboksary 22
428023 - Cheboksary 23
428024 - Cheboksary 24
428025 - Cheboksary 25
428027 - Cheboksary 27
428028 - Cheboksary 28
428029 - Cheboksary 29
428031 - Cheboksary 31
428032 - Cheboksary 32
428034 - Cheboksary 34
428035 - Cheboksary 35
428036 - Cheboksary 36
428037 - Cheboksary 37
428038 - Cheboksary 38
428700 - Ufps of the Chuvash Republic
428899 - Cheboksary Post Office Uch.?Containers
428902 - Sosnovka
428903 - New Lapsary
429020 - Poretskoe
429022 - Ryndino
429023 - Mishukovo
429024 - Semenovskoe
429025 - Antipinka
429026 - Anastasovo
429027 - Nikulino
429028 - Kozlovka
429029 - Siresi
429030 - Kudeikha
429031 - Siyava
429032 - Dolgaya Polyana
429033 - Garth
429035 - Outdoor
429040 - Red Chetai
429043 - Urine
429044 - Pandikovo
429045 - Pitishevo
429046 - Khozankino
429047 - Old Atai
429048 - Pants
429049 - Akchikasy
429051 - Shumshevashi
429052 - Piterkino
429055 - Atnary
429060 - Yadrin
429061 - Yadrin 1
429064 - Persirlans
429065 - Nizhnie Mochary
429066 - Oikas-Aslamasy
429067 - Big Churashevo
429068 - Soviet
429069 - Khochashevo
429070 - Yadrino
429071 - Yuvanovo
429072 - Maloye Karachkino
429073 - Zasurye
429075 - Streletskaya
429076 - Nikolaevskoe
429077 - Chebakovo
429078 - Yanimovo
429079 - Upper Achaks
429080 - Kukshum
429081 - Ilyina Gora
429082 - Big Sundyr
429085 - Old Tingeshi
429100 - Thought
429101 - Red October
429102 - Nizhnyaya Kumashka
429103 - Torkhany
429104 - Tuvans
429105 - Hodara
429106 - Yumanai
429107 - Egorkino
429110 - Piners
429111 - Salanchik
429112 - River
429113 - Kabanovo
429120 - Sumerlya
429122 - Sumerlya 2
429123 - Sumerlya 3
429124 - Sumerlya 4
429125 - Sumerlya 5
429127 - Sumerlya 7
429130 - Sumerlya Post Office Uch.?Containers
429135 - Big Algashi
429136 - Russian Algash
429140 - Komsomolskoe
429143 - Pochinok-Be
429144 - Albus-Surbeevo
429145 - Nizhnee Timercheevo
429146 - New Murat
429147 - Sherauts
429148 - Novochelny-Surbeevo
429149 - Field Sundyr
429150 - Asanovo
429151 - Surbey-Tokayevo
429152 - Alexandrovka
429153 - Urmaevo
429155 - Chichkany
429170 - Shemursha
429173 - Chepkas-Nikolskoe
429174 - Maloe Buyanovo
429175 - Bichurga-Baishevo
429181 - Karabay-Shemursha
429182 - Trekhbaltaevo
429185 - Old Chukaly
429186 - New Chukaly
429201 - Artemenkino
429202 - Small Yaushi
429203 - Big Yaushi
429204 - Yanishevo
429205 - Tuzi-Syarmus
429206 - Yangorchino
429207 - Oraushi
429208 - Ringing
429209 - Ershiposi
429210 - Abyzovo
429211 - Vurmankasy
429212 - Kalinino
429213 - Chirish Shiners
429214 - Azim-Sirma
429215 - Chirsh-Khirlepy
429216 - Oslaba
429217 - Ermoshkino
429218 - Syavalkasy
429219 - Algazino
429220 - Vurnary
429221 - Wurnary 1
429224 - Wurnary 4
429230 - Burtases
429234 - Kozhar-Yandoba
429235 - Hirposi
429240 - Orbashi
429241 - Raskildino
429242 - Big Howl
429243 - Shumshevashi
429244 - Big Atmeni
429245 - Yargunkino
429250 - Alikovo
429253 - Votlans
429254 - Russian Sorma
429255 - Upper Karachury
429256 - Yandoba
429257 - Teneevo
429258 - Small Tuvans
429259 - Efremkasy
429260 - Tautovo
429261 - Chuvash Sorma
429262 - Martynkino
429280 - Nizharovo
429281 - Turmyshi
429282 - Yansikhovo-Norvashi
429289 - New Buyanovo
429290 - Yantikovo
429293 - Aldiarovo
429294 - Shimkusy
429295 - Indyrchi
429296 - Mozharki
429297 - Tyumerevo
429298 - Chuteevo
429299 - Karmals
429301 - Ukhmans
429302 - Middle Kibechi
429303 - Rear Yandoushi
429304 - Wutaboshi
429305 - Chagasi
429306 - Askhwa
429307 - Small Kibechi
429308 - Baygildino
429310 - Shikhazans
429311 - Maloe Tugaevo
429312 - Sespel
429313 - Yamashevo
429314 - Shibylgi
429315 - Scorn
429316 - Shorts
429320 - Small Bikshikhi
429321 - Karakly
429322 - Toburdanovo
429323 - Shakulovo
429324 - New Shaltyam
429325 - Novoe Uryumovo
429330 - Kanash
429332 - Kanash 2
429333 - Kanash 3
429334 - Kanash 4
429335 - Kanash 5
429336 - Kanash 6
429337 - Kanash 7
429340 - Kanash Post Office Uch.?Containers
429341 - Achakases
429342 - Middle Tatmysh
429345 - Outdoor Kittens
429346 - Yanglichs
429350 - Batyrevo
429353 - New Ahperdino
429354 - Toyishi
429355 - Kyzyl-Chishma
429356 - Sugut
429357 - Tatar Suguts
429358 - Old Toishi
429359 - Old Kotyakovo
429360 - Shygyrdan
429361 - Norvash-Shigali
429362 - Tarkhany
429363 - Bolshoe Chemenevo
429364 - Pervomaiskoe
429365 - Bakhtigildino
429366 - Balabash-Baishevo
429367 - Shaimurzino
429368 - Almanchikovo
429371 - Field Bikshiks
429372 - Long Island
429380 - Yalchiki
429381 - Yalchiki 1
429383 - Sabanchino
429384 - New Baybatyrevo
429385 - Big Tayaba
429386 - Big Yalchiki
429387 - Malaya Tayaba
429388 - New Shimkus
429390 - Izbakhtino
429391 - Yantikovo
429392 - Ishmurzino-Surinsk
429393 - Shemalakovo
429394 - Lasch-Tayaba
429395 - Field Piners
429396 - Kildyushevo
429400 - Urmary
429402 - Shigali
429403 - Arabosi
429404 - Kudesners
429405 - Forged
429406 - Chubaevo
429407 - Shorkistra
429408 - Tegeshevo
429409 - Old Urmary
429410 - Big Chucky
429411 - Ornars
429412 - Big Yanikovo
429413 - Voznesenskoe
429414 - Kulgesh
429415 - Chelkasy
429421 - Musirms
429430 - Kozlovka
429431 - Kozlovka 1
429433 - Karachevo
429434 - Baygulovo
429435 - Andreevo-Bazary
429436 - Kurochkino
429438 - Emetkino
429440 - Turlema
429441 - Yangildino
429442 - Toganashevo
429445 - Soldybaevo
429446 - Karamyshevo
429500 - Kughesi
429506 - Siatrakasy
429507 - Ikkovo
429509 - Atlashevo
429511 - Akulevo
429512 - Lageri
429520 - Ishlei
429521 - Donkeys
429522 - Vurmankas-Turunovo
429523 - Yanysh
429524 - Korak-Churachiki
429525 - Cornflowers
429526 - Khirkasy
429530 - Morgaushi
429532 - Akramovo
429533 - Shatmaposi
429534 - Yuskasy
429535 - Vaskino
429536 - Odarkino
429537 - Yarabaikasy
429538 - Yatmankino
429540 - Moskakasy
429541 - Kalaykasy
429542 - Shatrakasy
429543 - Sybaykasy
429544 - Big Sundyr
429545 - Trenkino
429546 - Big Karachkino
429547 - Anatkasy
429550 - Toraevo
429551 - cabin boy
429552 - Yaroslavka
429555 - Orinino
429560 - Oktyabrskoe
429561 - Bichurino
429562 - First Churashevo
429564 - Kugeevo
429565 - Elbarusovo
429566 - Karabashi
429567 - Axarino
429570 - Mariinsky Posad
429572 - Mariinsky Posad 2
429573 - Mariinsky Posad 3
429581 - Astakasy
429582 - Shulgino
429584 - Shorshely
429585 - Bolshoe Shigaevo
429587 - Sutchevo
429588 - Sotnikovo
429620 - Krasnoarmeyskoe
429622 - Hogs
429623 - Chadukasy
429624 - Namenevo
429625 - Albakhtino
429626 - Ubeevo
429627 - Almancino
429628 - Karaevo
429629 - Shivbosi
429630 - Yamanaki
429631 - Isakovo
429635 - Big Shatma
429700 - Ibresi
429701 - Ibresi 1
429704 - Toishi-Parazushi
429705 - New Churashevo
429706 - Hormals
429707 - Chuvash Timyash
429708 - Berezovka
429709 - Buguyan
429710 - Aybechi
429712 - Big Abakasy
429713 - Lower Abakasy
429715 - Andreevka
429720 - Buinsk
429721 - Lipovka
429722 - Small Karmaly
429801 - Sunrise
429802 - Stemas
429803 - Ivankovo-Lenino
429804 - Solovievsky
429805 - Anyutino
429806 - Pervomaisky
429807 - Old Aybesi
429808 - New Aybesi
429809 - Soigino
429810 - Chuvarley
429811 - Mirenki
429812 - Kuvakino
429813 - Apparitions
429814 - Mesopotamia
429815 - Sursky Maidan
429816 - Akhmatovo
429817 - Ichiksy
429820 - Alatyr
429822 - Alatyr 2
429824 - Alatyr 4
429826 - Alatyr 6
429827 - Alatyr 7
429828 - Alatyr 8
429830 - Kirya
429841 - Atrat
429850 - Altyshevo
429851 - Altyshevo 1
429900 - Tsivilsk
429901 - Tsivilsk 1
429903 - Maloye Yangorchino
429904 - Second Vurmankasy
429905 - Tuvsi
429906 - Buldeevo
429907 - Conar
429909 - Cookware
429910 - Taushkasy
429911 - Experienced
429912 - Chirichkasy
429914 - Churachiki
429915 - Gamers
429917 - Medikasy
429920 - Mikhailovka
429921 - First Stepanovo
429922 - Bogatyrevo
429925 - Vurumsut
429950 - Novocheboksarsk
429951 - Novocheboksarsk 1
429952 - Novocheboksarsk 2
429954 - Novocheboksarsk 4
429955 - Novocheboksarsk 5
429956 - Novocheboksarsk 6
429958 - Novocheboksarsk 8
429959 - Novocheboksarsk 9
429960 - Novocheboksarsk 10
429965 - Novocheboksarsk Udops

Chuvash Republic Zipcode


What is Chuvash Republic Address Format?

-

What is Chuvash Republic Zipcode Format?
Chuvash Republic Russia Postal code format