Vilniaus Zip code

1001 - Vilnius
1013 - Vilnius
1025 - Vilnius
1031 - Vilnius
1047 - Vilnius
1100 - Vilnius
1101 - Vilnius
1102 - Vilnius
1103 - Vilnius
1104 - Vilnius
1105 - Vilnius
1106 - Vilnius
1107 - Vilnius
1108 - Vilnius
1109 - Vilnius
1110 - Vilnius
1111 - Vilnius
1112 - Vilnius
1113 - Vilnius
1114 - Vilnius
1115 - Vilnius
1116 - Vilnius
1117 - Vilnius
1118 - Vilnius
1119 - Vilnius
1120 - Vilnius
1121 - Vilnius
1122 - Vilnius
1123 - Vilnius
1124 - Vilnius
1125 - Vilnius
1126 - Vilnius
1127 - Vilnius
1128 - Vilnius
1129 - Vilnius
1130 - Vilnius
1131 - Vilnius
1132 - Vilnius
1133 - Vilnius
1134 - Vilnius
1135 - Vilnius
1136 - Vilnius
1137 - Vilnius
1138 - Vilnius
1139 - Vilnius
1140 - Vilnius
1141 - Vilnius
1143 - Vilnius
1144 - Vilnius
1200 - Vilnius
1201 - Vilnius
1202 - Vilnius
1203 - Vilnius
1204 - Vilnius
1205 - Vilnius
1206 - Vilnius
1207 - Vilnius
1208 - Vilnius
1209 - Vilnius
1210 - Vilnius
1211 - Vilnius
1212 - Vilnius
1213 - Vilnius
1214 - Vilnius
1215 - Vilnius
1300 - Vilnius
1301 - Vilnius
1302 - Vilnius
1303 - Vilnius
1304 - Vilnius
1305 - Vilnius
1306 - Vilnius
1307 - Vilnius
1308 - Vilnius
1309 - Vilnius
1310 - Vilnius
1311 - Vilnius
1312 - Vilnius
1313 - Vilnius
1314 - Vilnius
1400 - Vilnius
1401 - Vilnius
1402 - Vilnius
2007 - SB ?Ribiskes?
2007 - Vilnius
2007 - SB ?zaliasis kelias?
2011 - SB ?Giedra?
2011 - Vilnius
2011 - SB ?Aviatorius?
2011 - SB ?Poilsis?
2011 - SB ?Pramones darbuotojai?
2011 - SB ?Sodzius?
2017 - Vilnius
2017 - SB ?Aronija?
2017 - SB ?Metalurgas?
2017 - SB ?Audejas?
2017 - SB ?azuolyne?
2017 - SB ?Baldai?
2017 - SB ?Ekspresas?
2017 - SB ?Ersketroze?
2017 - SB ?Gervuoge?
2017 - SB ?Lokomotyvas?
2017 - SB ?Mechanizatorius?
2017 - SB ?Medicinos darbuotojai?
2017 - SB ?MSV-1?
2017 - SB ?Orgtechstatyba?
2017 - SB ?Pazanga?
2017 - SB ?Pensininkas?
2017 - SB ?Planeta?
2017 - SB ?Restauratorius?
2017 - SB ?Taksi parkas?
2017 - SB ?Tyla?
2017 - SB ?Upelis?
2017 - SB ?Vilnis?
2017 - SB ?zagre?
2017 - SB ?zaislas?
2017 - SB ?ziedas?
2017 - SB ?Zyle?
2017 - SB ?zibute?
2017 - SB ?Lietuvos rysininkas?
2017 - SB ?Berzelis?
2017 - SB ?Daigas?
2017 - SB ?Grudas?
2017 - SB ?Kirtimai?
2017 - SB ?Kooperatininkas?
2017 - SB ?Kuryba?
2017 - SB ?Laumesakis?
2017 - SB ?Lelija?
2017 - SB ?Egle?
2017 - SB ?Troleibusas?
2021 - Vilnius
2021 - Daniliskiu k.
2025 - Vilnius
2029 - Vilnius
2100 - Vilnius
2101 - Vilnius
2102 - Vilnius
2103 - Vilnius
2104 - Vilnius
2105 - Vilnius
2106 - Vilnius
2107 - Vilnius
2108 - Vilnius
2109 - Vilnius
2110 - Vilnius
2111 - Vilnius
2112 - Vilnius
2113 - Vilnius
2114 - Vilnius
2115 - Vilnius
2116 - Vilnius
2117 - Vilnius
2118 - Vilnius
2119 - Vilnius
2120 - Vilnius
2121 - Vilnius
2122 - Vilnius
2151 - Vilnius
2152 - Vilnius
2153 - Vilnius
2154 - Vilnius
2155 - Vilnius
2156 - Vilnius
2157 - Vilnius
2158 - Vilnius
2159 - Vilnius
2160 - Vilnius
2161 - Vilnius
2162 - Vilnius
2163 - Vilnius
2164 - Vilnius
2165 - Vilnius
2166 - Vilnius
2167 - Vilnius
2168 - Vilnius
2169 - Vilnius
2170 - Vilnius
2171 - Vilnius
2172 - Vilnius
2173 - Vilnius
2174 - Vilnius
2175 - Vilnius
2176 - Vilnius
2177 - Vilnius
2178 - Vilnius
2179 - Vilnius
2180 - Vilnius
2181 - Vilnius
2182 - Vilnius
2183 - Vilnius
2184 - Vilnius
2185 - Vilnius
2186 - Vilnius
2187 - Vilnius
2188 - Vilnius
2189 - Vilnius
2190 - Vilnius
2191 - Vilnius
2192 - Vilnius
2193 - Vilnius
2194 - Vilnius
2195 - Vilnius
2200 - Vilnius
2201 - Vilnius
2202 - Vilnius
2203 - Vilnius
2204 - Vilnius
2205 - Vilnius
2206 - Vilnius
2207 - Vilnius
2208 - Vilnius
2209 - Vilnius
2210 - Vilnius
2211 - Vilnius
2212 - Vilnius
2213 - Vilnius
2214 - Vilnius
2215 - Vilnius
2216 - Vilnius
2217 - Vilnius
2218 - Vilnius
2219 - Vilnius
2220 - Vilnius
2221 - Vilnius
2222 - Vilnius
2223 - Vilnius
2224 - Vilnius
2225 - Vilnius
2231 - Vilnius
2232 - Vilnius
2233 - Vilnius
2234 - Vilnius
2236 - Vilnius
2237 - Vilnius
2238 - Vilnius
2239 - Vilnius
2241 - Vilnius
2242 - Vilnius
2243 - Vilnius
2244 - Vilnius
2245 - Vilnius
2246 - Vilnius
2300 - Vilnius
2301 - Vilnius
2302 - Vilnius
2303 - Vilnius
2304 - Vilnius
2305 - Vilnius
2306 - Vilnius
2307 - Vilnius
2308 - Vilnius
2309 - Vilnius
3001 - Vilnius
3011 - Vilnius
3100 - Vilnius
3101 - Vilnius
3102 - Vilnius
3103 - Vilnius
3104 - Vilnius
3105 - Vilnius
3106 - Vilnius
3107 - Vilnius
3108 - Vilnius
3109 - Vilnius
3110 - Vilnius
3111 - Vilnius
3112 - Vilnius
3113 - Vilnius
3114 - Vilnius
3115 - Vilnius
3116 - Vilnius
3117 - Vilnius
3118 - Vilnius
3119 - Vilnius
3120 - Vilnius
3121 - Vilnius
3122 - Vilnius
3123 - Vilnius
3124 - Vilnius
3125 - Vilnius
3126 - Vilnius
3127 - Vilnius
3128 - Vilnius
3129 - Vilnius
3130 - Vilnius
3131 - Vilnius
3132 - Vilnius
3133 - Vilnius
3134 - Vilnius
3135 - Vilnius
3136 - Vilnius
3137 - Vilnius
3138 - Vilnius
3139 - Vilnius
3140 - Vilnius
3141 - Vilnius
3142 - Vilnius
3143 - Vilnius
3144 - Vilnius
3145 - Vilnius
3146 - Vilnius
3147 - Vilnius
3148 - Vilnius
3149 - Vilnius
3150 - Vilnius
3151 - Vilnius
3152 - Vilnius
3153 - Vilnius
3154 - Vilnius
3155 - Vilnius
3157 - Vilnius
3158 - Vilnius
3200 - Vilnius
3201 - Vilnius
3202 - Vilnius
3203 - Vilnius
3204 - Vilnius
3205 - Vilnius
3206 - Vilnius
3207 - Vilnius
3208 - Vilnius
3209 - Vilnius
3210 - Vilnius
3211 - Vilnius
3212 - Vilnius
3213 - Vilnius
3214 - Vilnius
3215 - Vilnius
3216 - Vilnius
3217 - Vilnius
3218 - Vilnius
3219 - Vilnius
3220 - Vilnius
3221 - Vilnius
3222 - Vilnius
3223 - Vilnius
3224 - Vilnius
3225 - Vilnius
3226 - Vilnius
3227 - Vilnius
3228 - Vilnius
3229 - Vilnius
3230 - Vilnius
3231 - Vilnius
3233 - Vilnius
4001 - Vilnius
4007 - Vilnius
4013 - Vilnius
4100 - Vilnius
4101 - Vilnius
4102 - Vilnius
4103 - Vilnius
4104 - Vilnius
4105 - Vilnius
4106 - Vilnius
4107 - Vilnius
4108 - Vilnius
4109 - Vilnius
4110 - Vilnius
4111 - Vilnius
4112 - Vilnius
4113 - Vilnius
4114 - Vilnius
4115 - Vilnius
4116 - Vilnius
4117 - Vilnius
4118 - Vilnius
4119 - Vilnius
4120 - Vilnius
4121 - Vilnius
4122 - Vilnius
4123 - Vilnius
4124 - Vilnius
4125 - Vilnius
4126 - Vilnius
4127 - Vilnius
4128 - Vilnius
4129 - Vilnius
4130 - Vilnius
4131 - Vilnius
4132 - Vilnius
4133 - Vilnius
4134 - Vilnius
4135 - Vilnius
4136 - Vilnius
4137 - Vilnius
4138 - Vilnius
4139 - Vilnius
4200 - Vilnius
4201 - Vilnius
4202 - Vilnius
4203 - Vilnius
4204 - Vilnius
4205 - Vilnius
4206 - Vilnius
4207 - Vilnius
4208 - Vilnius
4209 - Vilnius
4210 - Vilnius
4211 - Vilnius
4212 - Vilnius
4213 - Vilnius
4214 - Vilnius
4215 - Vilnius
4216 - Vilnius
4217 - Vilnius
4218 - Vilnius
4219 - Vilnius
4220 - Vilnius
4221 - Vilnius
4222 - Vilnius
4223 - Vilnius
4224 - Vilnius
4225 - Vilnius
4226 - Vilnius
4228 - Vilnius
4229 - Vilnius
4230 - Vilnius
4231 - Vilnius
4232 - Vilnius
4233 - Vilnius
4234 - Vilnius
4300 - Vilnius
4301 - Vilnius
4302 - Vilnius
4303 - Vilnius
4304 - Vilnius
4305 - Vilnius
4306 - Vilnius
4307 - Vilnius
4308 - Vilnius
4309 - Vilnius
4310 - Vilnius
4311 - Vilnius
4312 - Vilnius
4313 - Vilnius
4314 - Vilnius
4315 - Vilnius
4316 - Vilnius
4317 - Vilnius
4318 - Vilnius
4319 - Vilnius
4320 - Vilnius
4321 - Vilnius
4322 - Vilnius
4323 - Vilnius
4324 - Vilnius
4325 - Vilnius
4326 - Vilnius
4327 - Vilnius
4328 - Vilnius
4329 - Vilnius
4330 - Vilnius
4331 - Vilnius
4332 - Vilnius
4333 - Vilnius
4334 - Vilnius
4335 - Vilnius
4336 - Vilnius
4337 - Vilnius
4338 - Vilnius
4339 - Vilnius
4340 - Vilnius
4341 - Vilnius
4342 - Vilnius
4343 - Vilnius
4344 - Vilnius
4345 - Vilnius
4346 - Vilnius
4347 - Vilnius
4348 - Vilnius
4349 - Vilnius
4350 - Vilnius
4351 - Vilnius
4352 - Vilnius
5001 - Vilnius
5009 - Vilnius
5100 - Vilnius
5101 - Vilnius
5102 - Vilnius
5103 - Vilnius
5104 - Vilnius
5105 - Vilnius
5106 - Vilnius
5107 - Vilnius
5108 - Vilnius
5109 - Vilnius
5110 - Vilnius
5111 - Vilnius
5112 - Vilnius
5113 - Vilnius
5114 - Vilnius
5115 - Vilnius
5116 - Vilnius
5117 - Vilnius
5118 - Vilnius
5119 - Vilnius
5120 - Vilnius
5121 - Vilnius
5122 - Vilnius
5123 - Vilnius
5124 - Vilnius
5125 - Vilnius
5126 - Vilnius
5127 - Vilnius
5128 - Vilnius
5129 - Vilnius
5130 - Vilnius
5131 - Vilnius
5200 - Vilnius
5201 - Vilnius
5202 - Vilnius
5203 - Vilnius
5204 - Vilnius
5205 - Vilnius
5206 - Vilnius
5207 - Vilnius
5208 - Vilnius
5209 - Vilnius
5210 - Vilnius
5211 - Vilnius
5212 - Vilnius
5213 - Vilnius
5214 - Vilnius
5215 - Vilnius
5216 - Vilnius
5217 - Vilnius
5218 - Vilnius
5219 - Vilnius
5220 - Vilnius
5221 - Vilnius
5222 - Vilnius
5223 - Vilnius
5224 - Vilnius
5225 - Vilnius
5226 - Vilnius
5227 - Vilnius
5228 - Vilnius
5229 - Vilnius
5230 - Vilnius
5231 - Vilnius
5232 - Vilnius
5233 - Vilnius
5234 - Vilnius
5235 - Vilnius
5236 - Vilnius
5237 - Vilnius
5238 - Vilnius
5239 - Vilnius
5240 - Vilnius
5241 - Vilnius
5242 - Vilnius
5243 - Vilnius
5244 - Vilnius
5245 - Vilnius
5246 - Vilnius
5247 - Vilnius
5248 - Vilnius
5249 - Vilnius
5250 - Vilnius
5251 - Vilnius
5252 - Vilnius
5253 - Vilnius
5254 - Vilnius
5255 - Vilnius
5256 - Vilnius
5257 - Vilnius
5258 - Vilnius
5259 - Vilnius
5260 - Vilnius
5261 - Vilnius
5262 - Vilnius
5263 - Vilnius
5264 - Vilnius
5265 - Vilnius
5266 - Vilnius
5267 - Vilnius
5268 - Vilnius
5269 - Vilnius
5270 - Vilnius
5271 - Vilnius
5272 - Vilnius
5273 - Vilnius
6001 - Vilnius
6005 - SB ?Avietynas?
6005 - Vilnius
6100 - Vilnius
6101 - Vilnius
6102 - Vilnius
6103 - Vilnius
6104 - Vilnius
6105 - Vilnius
6106 - Vilnius
6107 - Vilnius
6108 - Vilnius
6109 - Vilnius
6110 - Vilnius
6111 - Vilnius
6112 - Vilnius
6113 - Vilnius
6114 - Vilnius
6115 - Vilnius
6116 - Vilnius
6117 - Vilnius
6118 - Vilnius
6119 - Vilnius
6120 - Vilnius
6121 - Vilnius
6122 - Vilnius
6123 - Vilnius
6124 - Vilnius
6125 - Vilnius
6126 - Vilnius
6127 - Vilnius
6128 - Vilnius
6129 - Vilnius
6130 - Vilnius
6131 - Vilnius
6132 - Vilnius
6133 - Vilnius
6134 - Vilnius
6135 - Vilnius
6136 - Vilnius
6137 - Vilnius
6138 - Vilnius
6139 - Vilnius
6140 - Vilnius
6141 - Vilnius
6142 - Vilnius
6143 - Vilnius
6144 - Vilnius
6145 - Vilnius
6146 - Vilnius
6152 - Vilnius
6153 - Vilnius
6154 - Vilnius
6155 - Vilnius
6156 - Vilnius
6200 - Vilnius
6201 - Vilnius
6202 - Vilnius
6203 - Vilnius
6204 - Vilnius
6205 - Vilnius
6206 - Vilnius
6207 - Vilnius
6208 - Vilnius
6209 - Vilnius
6210 - Vilnius
6211 - Vilnius
6212 - Vilnius
6213 - Vilnius
6214 - Vilnius
6215 - Vilnius
6216 - Vilnius
6217 - Vilnius
6218 - Vilnius
6219 - Vilnius
6220 - Vilnius
6221 - Vilnius
6222 - Vilnius
6223 - Vilnius
6224 - Vilnius
6225 - Vilnius
6226 - Vilnius
6227 - Vilnius
6228 - Vilnius
6229 - Vilnius
6230 - Vilnius
6231 - Vilnius
6232 - Vilnius
6234 - Vilnius
6236 - Vilnius
6237 - Vilnius
6238 - Vilnius
6242 - Vilnius
6244 - Vilnius
6245 - Vilnius
6250 - Vilnius
6255 - Vilnius
6256 - Vilnius
6257 - Vilnius
6258 - Vilnius
6261 - Vilnius
6262 - Vilnius
6264 - Vilnius
6267 - Vilnius
6268 - Vilnius
6269 - Vilnius
6279 - Vilnius
6280 - Vilnius
6281 - Vilnius
6282 - Vilnius
6284 - Vilnius
6285 - Vilnius
6286 - Vilnius
6287 - Vilnius
6288 - Vilnius
6289 - Vilnius
6300 - Vilnius
6301 - Vilnius
6302 - Vilnius
6303 - Vilnius
6304 - Vilnius
6305 - Vilnius
6306 - Vilnius
6307 - Vilnius
6308 - Vilnius
6309 - Vilnius
6310 - Vilnius
6311 - Vilnius
6312 - Vilnius
6313 - Vilnius
6314 - Vilnius
6315 - Vilnius
6316 - Vilnius
6317 - Vilnius
6318 - Vilnius
6319 - Vilnius
6320 - Vilnius
6321 - Vilnius
6322 - Vilnius
6323 - Vilnius
6324 - Vilnius
6325 - Vilnius
6326 - Vilnius
6327 - Vilnius
6328 - Vilnius
6329 - Vilnius
6331 - Vilnius
6332 - Vilnius
6333 - Vilnius
6334 - Vilnius
7001 - Vilnius
7004 - Vilnius
7100 - Vilnius
7101 - Vilnius
7102 - Vilnius
7103 - Vilnius
7104 - Vilnius
7105 - Vilnius
7106 - Vilnius
7107 - Vilnius
7108 - Vilnius
7109 - Vilnius
7110 - Vilnius
7111 - Vilnius
7112 - Vilnius
7113 - Vilnius
7114 - Vilnius
7115 - Vilnius
7116 - Vilnius
7117 - Vilnius
7118 - Vilnius
7119 - Vilnius
7120 - Vilnius
7121 - Vilnius
7122 - Vilnius
7123 - Vilnius
7124 - Vilnius
7125 - Vilnius
7126 - Vilnius
7127 - Vilnius
7128 - Vilnius
7129 - Vilnius
7130 - Vilnius
7131 - Vilnius
7132 - Vilnius
7133 - Vilnius
7134 - Vilnius
7135 - Vilnius
7136 - Vilnius
7137 - Vilnius
7138 - Vilnius
7139 - Vilnius
7140 - Vilnius
7141 - Vilnius
7142 - Vilnius
7143 - Vilnius
7144 - Vilnius
7145 - Vilnius
7146 - Vilnius
7147 - Vilnius
7148 - Vilnius
7149 - Vilnius
7150 - Vilnius
7151 - Vilnius
7152 - Vilnius
7153 - Vilnius
7154 - Vilnius
7155 - Vilnius
7156 - Vilnius
7157 - Vilnius
7158 - Vilnius
7159 - Vilnius
7160 - Vilnius
7161 - Vilnius
7162 - Vilnius
7163 - Vilnius
7164 - Vilnius
7165 - Vilnius
7166 - Vilnius
7167 - Vilnius
7168 - Vilnius
7169 - Vilnius
7170 - Vilnius
7171 - Vilnius
7172 - Vilnius
7173 - Vilnius
7174 - Vilnius
7175 - Vilnius
7176 - Vilnius
7177 - Vilnius
7178 - Vilnius
7179 - Vilnius
7180 - Vilnius
7181 - Vilnius
7182 - Vilnius
7183 - Vilnius
7184 - Vilnius
7185 - Vilnius
7186 - Vilnius
7187 - Vilnius
7188 - Vilnius
7189 - Vilnius
7190 - Vilnius
7191 - Vilnius
7192 - Vilnius
7193 - Vilnius
7194 - Vilnius
7195 - Vilnius
7196 - Vilnius
8001 - Vilnius
8009 - Vilnius
8013 - SB ?sEC-1?
8013 - Vilnius
8013 - SB ?seskine?
8013 - SB ?Mokslas?
8018 - Vilnius
8018 - SB ?Atzalynas?
8018 - SB ?Ausra?
8018 - SB ?Skambutis?
8018 - SB ?Sodzius
8018 - SB ?Vaga?
8018 - SB ?Berzynes?
8018 - SB ?Jeruzale?
8018 - SB ?Verga?
8018 - SB ?Ozkiniai?
8018 - SB ?Renetas?
8018 - SB ?Varsa?
8018 - SB ?Rytas?
8018 - SB ?Sauletekis?
8018 - SB ?Vanagine?
8018 - SB ?Skersines?
8018 - SB ?zalieji ezerai?
8018 - SB ?Visoriai?
8018 - SB ?Verkiai?
8018 - SB ?Komprojektas?
8018 - SB ?Dobilas?
8100 - Vilnius
8101 - Vilnius
8102 - Vilnius
8103 - Vilnius
8104 - Vilnius
8105 - Vilnius
8106 - Vilnius
8107 - Vilnius
8108 - Vilnius
8109 - Vilnius
8110 - Vilnius
8111 - Vilnius
8112 - Vilnius
8113 - Vilnius
8114 - Vilnius
8115 - Vilnius
8116 - Vilnius
8117 - Vilnius
8118 - Vilnius
8119 - Vilnius
8120 - Vilnius
8121 - Vilnius
8122 - Vilnius
8123 - Vilnius
8124 - Vilnius
8125 - Vilnius
8126 - Vilnius
8127 - Vilnius
8128 - Vilnius
8129 - Vilnius
8200 - Vilnius
8201 - Vilnius
8202 - Vilnius
8203 - Vilnius
8204 - Vilnius
8205 - Vilnius
8206 - Vilnius
8207 - Vilnius
8208 - Vilnius
8209 - Vilnius
8210 - Vilnius
8211 - Vilnius
8212 - Vilnius
8213 - Vilnius
8214 - Vilnius
8215 - Vilnius
8216 - Vilnius
8217 - Vilnius
8218 - Vilnius
8219 - Vilnius
8220 - Vilnius
8221 - Vilnius
8222 - Vilnius
8223 - Vilnius
8224 - Vilnius
8225 - Vilnius
8226 - Vilnius
8227 - Vilnius
8228 - Vilnius
8229 - Vilnius
8230 - Vilnius
8231 - Vilnius
8232 - Vilnius
8233 - Vilnius
8234 - Vilnius
8235 - Vilnius
8236 - Vilnius
8237 - Vilnius
8238 - Vilnius
8239 - Vilnius
8240 - Vilnius
8241 - Vilnius
8242 - Vilnius
8243 - Vilnius
8244 - Vilnius
8245 - Vilnius
8246 - Vilnius
8247 - Vilnius
8300 - Vilnius
8301 - Vilnius
8302 - Vilnius
8303 - Vilnius
8304 - Vilnius
8305 - Vilnius
8306 - Vilnius
8307 - Vilnius
8308 - Vilnius
8309 - Vilnius
8310 - Vilnius
8311 - Vilnius
8312 - Vilnius
8313 - Vilnius
8314 - Vilnius
8315 - Vilnius
8316 - Vilnius
8317 - Vilnius
8318 - Vilnius
8319 - Vilnius
8320 - Vilnius
8321 - Vilnius
8322 - Vilnius
8323 - Vilnius
8324 - Vilnius
8325 - Vilnius
8326 - Vilnius
8327 - Vilnius
8328 - Vilnius
8329 - Vilnius
8330 - Vilnius
8331 - Vilnius
8332 - Vilnius
8333 - Vilnius
8334 - Vilnius
8335 - Vilnius
8336 - Vilnius
8337 - Vilnius
8338 - Vilnius
8339 - Vilnius
8340 - Vilnius
8341 - Vilnius
8342 - Vilnius
8343 - Vilnius
8344 - Vilnius
8400 - Vilnius
8401 - Vilnius
8402 - Vilnius
8403 - Vilnius
8404 - Vilnius
8405 - Vilnius
8406 - Vilnius
8407 - Vilnius
8408 - Vilnius
8409 - Vilnius
8410 - Vilnius
8411 - Vilnius
8412 - Vilnius
8413 - Vilnius
8414 - Vilnius
8415 - Vilnius
8416 - Vilnius
8417 - Vilnius
8418 - Vilnius
8419 - Vilnius
8420 - Vilnius
8421 - Vilnius
8422 - Vilnius
8423 - Vilnius
8424 - Vilnius
8425 - Vilnius
8426 - Vilnius
8427 - Vilnius
8428 - Vilnius
8429 - Vilnius
8430 - Vilnius
8431 - Vilnius
8432 - Vilnius
8433 - Vilnius
8434 - Vilnius
8435 - Vilnius
8436 - Vilnius
8437 - Vilnius
8438 - Vilnius
8439 - Vilnius
8440 - Vilnius
8441 - Vilnius
8442 - Vilnius
8443 - Vilnius
8444 - Vilnius
8445 - Vilnius
8447 - Vilnius
8448 - Vilnius
8449 - Vilnius
8450 - Vilnius
8451 - Vilnius
8452 - Vilnius
8453 - Vilnius
8454 - Vilnius
8455 - Vilnius
8456 - Vilnius
8457 - Vilnius
8458 - Vilnius
9001 - Vilnius
9008 - Vilnius
9020 - Vilnius
9100 - Vilnius
9101 - Vilnius
9102 - Vilnius
9103 - Vilnius
9104 - Vilnius
9105 - Vilnius
9106 - Vilnius
9107 - Vilnius
9108 - Vilnius
9109 - Vilnius
9110 - Vilnius
9111 - Vilnius
9112 - Vilnius
9113 - Vilnius
9114 - Vilnius
9115 - Vilnius
9116 - Vilnius
9117 - Vilnius
9118 - Vilnius
9119 - Vilnius
9120 - Vilnius
9121 - Vilnius
9122 - Vilnius
9123 - Vilnius
9124 - Vilnius
9125 - Vilnius
9126 - Vilnius
9127 - Vilnius
9128 - Vilnius
9129 - Vilnius
9130 - Vilnius
9131 - Vilnius
9132 - Vilnius
9133 - Vilnius
9200 - Vilnius
9201 - Vilnius
9202 - Vilnius
9203 - Vilnius
9204 - Vilnius
9205 - Vilnius
9206 - Vilnius
9207 - Vilnius
9208 - Vilnius
9209 - Vilnius
9210 - Vilnius
9211 - Vilnius
9212 - Vilnius
9213 - Vilnius
9214 - Vilnius
9215 - Vilnius
9216 - Vilnius
9217 - Vilnius
9218 - Vilnius
9219 - Vilnius
9220 - Vilnius
9221 - Vilnius
9222 - Vilnius
9223 - Vilnius
9224 - Vilnius
9225 - Vilnius
9226 - Vilnius
9227 - Vilnius
9228 - Vilnius
9229 - Vilnius
9230 - Vilnius
9231 - Vilnius
9232 - Vilnius
9233 - Vilnius
9300 - Vilnius
9301 - Vilnius
9302 - Vilnius
9303 - Vilnius
9304 - Vilnius
9305 - Vilnius
9306 - Vilnius
9307 - Vilnius
9308 - Vilnius
9309 - Vilnius
9310 - Vilnius
9311 - Vilnius
9312 - Vilnius
9313 - Vilnius
9314 - Vilnius
9315 - Vilnius
9316 - Vilnius
9317 - Vilnius
9318 - Vilnius
9319 - Vilnius
9320 - Vilnius
9321 - Vilnius
10001 - SB ?ziburelis?
10001 - Vilnius
10001 - SB ?Draugyste?
10001 - SB ?salna?
10001 - SB ?Darbas?
10001 - SB ?Geologas?
10001 - SB ?Saliutas?
10001 - SB ?Gvazdikas?
10001 - SB ?Virsupis?
10001 - SB ?Tiekimas?
10001 - SB ?Smelyne?
10004 - SB ?Antaviliai?
10004 - SB ?silelis?
10004 - Vilnius
10004 - SB ?Girios?
10004 - SB ?Giriu?
10004 - SB ?Konservatorija?
10004 - SB ?Lakstingala?
10007 - SB ?Ruta-1?
10007 - SB ?Elfa?
10007 - SB ?zaliakalnis?
10007 - SB ?Medikai?
10007 - Vilnius
10007 - SB ?Gintaras?
10007 - SB ?Briedis?
10007 - SB ?Rukas?
10007 - SB ?Buitis?
10007 - SB ?Pusynas?
10007 - SB ?Daile?
10007 - SB ?sEC?
10007 - SB ?Dvarcionys?
10007 - SB ?Rasa?
10007 - SB ?Elektronika?
10007 - SB ?Liepa?
10007 - SB ?Pragiedruliai?
10007 - SB ?sEC-2?
10007 - SB ?Jovaras?
10007 - SB ?Klevas?
10007 - SB ?Keramikas?
10007 - SB ?Vaismedis?
10007 - SB ?Vaivorykste?
10007 - SB ?Verzuva-l?
10007 - SB ?ziburys?
10007 - SB ?zilvitis?
10007 - SB ?silenai?
10007 - SB ?Statyba?
10007 - SB ?sviesa?
10007 - SB ?Tauras?
10007 - SB ?Teatralas?
10007 - SB ?Tyrinetojas?
10007 - SB ?Vairas?
10007 - SB ?azuolas?
10007 - SB ?Baniskes?
10007 - SB ?Bijunas?
10013 - Vilnius
10100 - Vilnius
10101 - Vilnius
10102 - Vilnius
10103 - Vilnius
10104 - Vilnius
10105 - Vilnius
10106 - Vilnius
10107 - Vilnius
10108 - Vilnius
10150 - Vilnius
10151 - Vilnius
10152 - Vilnius
10153 - Vilnius
10154 - Vilnius
10156 - Vilnius
10200 - Vilnius
10201 - Vilnius
10202 - Vilnius
10203 - Vilnius
10204 - Vilnius
10205 - Vilnius
10206 - Vilnius
10207 - Vilnius
10208 - Vilnius
10209 - Vilnius
10210 - Vilnius
10211 - Vilnius
10212 - Vilnius
10213 - Vilnius
10214 - Vilnius
10215 - Vilnius
10216 - Vilnius
10217 - Vilnius
10218 - Vilnius
10219 - Vilnius
10220 - Vilnius
10221 - Vilnius
10222 - Vilnius
10223 - Vilnius
10224 - Vilnius
10225 - Vilnius
10226 - Vilnius
10227 - Vilnius
10228 - Vilnius
10229 - Vilnius
10230 - Vilnius
10231 - Vilnius
10232 - Vilnius
10233 - Vilnius
10234 - Vilnius
10235 - Vilnius
10236 - Vilnius
10237 - Vilnius
10238 - Vilnius
10239 - Vilnius
10240 - Vilnius
10241 - Vilnius
10242 - Vilnius
10243 - Vilnius
10244 - Vilnius
10245 - Vilnius
10246 - Vilnius
10247 - Vilnius
10249 - Vilnius
10300 - Vilnius
10301 - Vilnius
10302 - Vilnius
10303 - Vilnius
10304 - Vilnius
10305 - Vilnius
10306 - Vilnius
10307 - Vilnius
10308 - Vilnius
10309 - Vilnius
10310 - Vilnius
10311 - Vilnius
10312 - Vilnius
10313 - Vilnius
10314 - Vilnius
10315 - Vilnius
10316 - Vilnius
10317 - Vilnius
10318 - Vilnius
10319 - Vilnius
10320 - Vilnius
10321 - Vilnius
10322 - Vilnius
10323 - Vilnius
10324 - Vilnius
10325 - Vilnius
10326 - Vilnius
11001 - SB ?Vilnele?
11001 - SB ?Spalis?
11001 - SB ?Svajone-33?
11001 - Vilnius
11001 - SB ?Sostine?
11001 - SB ?Sodininkas?
11001 - SB ?Mozaika?
11001 - SB ?Agregatas?
11001 - SB ?Amatininkas?
11001 - SB ?Matininkas?
11001 - SB ?Ateitis?
11001 - SB ?zalgiris-2?
11001 - SB ?zalgiris-1?
11001 - SB ?Vyturys?
11005 - Vilnius
11005 - Grigaiciu k.
11010 - Vilnius
11010 - SB ?Mikronas?
11010 - SB ?Neris?
11010 - SB ?Pavilnys?
11010 - SB ?Ramybe?
11010 - SB ?Remontininkas?
11010 - SB ?Riesutas?
11010 - SB ?Ruta?
11010 - SB ?Saulute?
11010 - SB ?Statybininkas?
11010 - SB ?Sveikata?
11010 - SB ?svietimas-1?
11010 - SB ?svietimas-2?
11010 - SB ?Tabakas?
11010 - SB ?Telegrafistas?
11010 - SB ?Tevyne?
11010 - SB ?Varnenas?
11010 - SB ?Vysnia?
11010 - SB ?Viltis?
11010 - SB ?Veteranas?
11010 - SB ?Aguona?
11010 - SB ?Avalyninkas?
11010 - SB ?Berzelis-1?
11010 - SB ?Berzelis-2?
11010 - SB ?Energija?
11010 - SB ?Jurginas?
11013 - Vilnius
11100 - Vilnius
11101 - Vilnius
11102 - Vilnius
11103 - Vilnius
11104 - Vilnius
11105 - Vilnius
11106 - Vilnius
11107 - Vilnius
11108 - Vilnius
11109 - Vilnius
11110 - Vilnius
11111 - Vilnius
11112 - Vilnius
11113 - Vilnius
11114 - Vilnius
11115 - Vilnius
11116 - Vilnius
11117 - Vilnius
11118 - Vilnius
11119 - Vilnius
11121 - Vilnius
11122 - Vilnius
11123 - Vilnius
11124 - Vilnius
11125 - Vilnius
11200 - Vilnius
11201 - Vilnius
11202 - Vilnius
11203 - Vilnius
11204 - Vilnius
11205 - Vilnius
11206 - Vilnius
11207 - Vilnius
11208 - Vilnius
11209 - Vilnius
11210 - Vilnius
11211 - Vilnius
11212 - Vilnius
11213 - Vilnius
11214 - Vilnius
11215 - Vilnius
11216 - Vilnius
11217 - Vilnius
11218 - Vilnius
11219 - Vilnius
11220 - Vilnius
11221 - Vilnius
11222 - Vilnius
11223 - Vilnius
11224 - Vilnius
11225 - Vilnius
11226 - Vilnius
11227 - Vilnius
11228 - Vilnius
11229 - Vilnius
11230 - Vilnius
11231 - Vilnius
11232 - Vilnius
11233 - Vilnius
11234 - Vilnius
11235 - Vilnius
11238 - Vilnius
11300 - Vilnius
11301 - Vilnius
11302 - Vilnius
11303 - Vilnius
11305 - Vilnius
11306 - Vilnius
11307 - Vilnius
11308 - Vilnius
11310 - Vilnius
11311 - Vilnius
11312 - Vilnius
11313 - Vilnius
11314 - Vilnius
11315 - Vilnius
11316 - Vilnius
11317 - Vilnius
11318 - Vilnius
11319 - Vilnius
11321 - Vilnius
11322 - Vilnius
11341 - Vilnius
11342 - Vilnius
11343 - Vilnius
11344 - Vilnius
11345 - Vilnius
11346 - Vilnius
11347 - Vilnius
11348 - Vilnius
11349 - Vilnius
11350 - Vilnius
11351 - Vilnius
11352 - Vilnius
12001 - SB ?Volunge?
12001 - SB ?Gandras?
12001 - Vilnius
12001 - SB ?Sveikatos apsauga?
12001 - SB ?Vitaminas?
12001 - SB ?Sportas?
12001 - SB ?Tulpe?
12001 - SB ?Bajorai?
12001 - SB ?Pavesis?
12001 - SB ?GKE Nr.3?
12100 - Vilnius
12101 - Vilnius
12102 - Vilnius
12103 - Vilnius
12104 - Vilnius
12105 - Vilnius
12106 - Vilnius
12107 - Vilnius
12109 - Vilnius
12111 - Vilnius
12112 - Vilnius
12113 - Vilnius
12114 - Vilnius
12115 - Vilnius
12116 - Vilnius
12117 - Vilnius
12118 - Vilnius
12119 - Vilnius
12120 - Vilnius
12121 - Vilnius
12122 - Vilnius
12123 - Vilnius
12124 - Vilnius
12125 - Vilnius
12126 - Vilnius
12127 - Vilnius
12128 - Vilnius
12129 - Vilnius
12130 - Vilnius
12131 - Vilnius
12133 - Vilnius
12135 - Vilnius
12136 - Vilnius
12137 - Vilnius
12138 - Vilnius
12140 - Vilnius
12141 - Vilnius
12142 - Vilnius
12143 - Vilnius
12144 - Vilnius
12186 - Vilnius
12187 - Vilnius
12188 - Vilnius
12189 - Vilnius
13001 - Mazuju Pupoju k.
13001 - Vilnius
13001 - Didziuju Pupoju k.
13031 - Vilnius
13034 - Vilnius
13034 - Kalnenu k.
13101 - Vilnius
13102 - Vilnius
13242 - Vilnius
13263 - Vilnius
13266 - Vilnius
13282 - Vilnius
13283 - Vilnius
13284 - Vilnius
14001 - SB ?Pastininkas?
14001 - Vilnius
14001 - SB ?silas?
14004 - Vilnius
14004 - SB ?Medkirciu?
14004 - SB ?Drevininku?
14004 - SB ?Deguciu?
14004 - SB ?Uredu?
14004 - SB ?Laukymes?
14004 - SB ?Saku?
14004 - SB ?Algirdas?
14007 - Vilnius
14010 - Gineitiskiu k.
14010 - Vilnius
14028 - Vilnius
14028 - SB ?Komunalininkas?
14028 - SB ?Mazieji Gulbinai?
14028 - SB ?Montuotojas?
14028 - Kratiskiu k.
14028 - SB ?azuolynas?
14028 - SB ?Paezerys?
14028 - SB ?Papartis?
14028 - SB ?Ridikas?
14028 - SB ?sermuksnele?
14028 - SB ?Slyvele?
14028 - SB ?Termoizoliacija?
14028 - SB ?Uzugiris?
14028 - SB ?Uzugiris-5?
14028 - SB ?zemyna?
14028 - SB ?zidinys?
14028 - SB ?zuvedra?
14028 - SB ?Diemedis?
14028 - SB ?Gamta?
14028 - SB ?Gulbinai?
14028 - SB ?Informatikas?
14108 - Vilnius
14109 - Vilnius
14117 - Vilnius
14121 - Vilnius
14122 - Vilnius
14123 - Vilnius
14124 - Vilnius
14151 - Vilnius
14152 - Vilnius
14158 - Vilnius
14167 - Vilnius
14172 - Vilnius
14187 - Vilnius
14188 - Vilnius
14191 - Vilnius
14193 - Vilnius
14258 - Vilnius
14259 - Vilnius
14267 - Vilnius
14268 - Vilnius
14269 - Vilnius
14270 - Vilnius
14281 - Vilnius
14282 - Vilnius
14283 - Vilnius
14284 - Vilnius
14285 - Vilnius
14286 - Vilnius
14287 - Vilnius
14288 - Vilnius
14289 - Vilnius
14290 - Vilnius
25001 - Vilnius
25110 - Vilnius
25124 - Vilnius
25125 - Vilnius
25126 - Vilnius
25127 - Vilnius
25128 - Vilnius
25132 - Vilnius
27001 - SB ?Voke?
27001 - Grigiskes
27001 - Vilnius
27102 - Vilnius
2017 - Barasku k.
2017 - Daskunu k.
2017 - Kuzmiskiu k.
2017 - Mickunu k.
2017 - Popynes k.
2021 - Didziuju Lygainiu k.
2021 - Dobrovoles k.
2021 - sventininku k.
2021 - Juodbaliu k.
2021 - Gudeliu k.
2021 - Gojaus k.
2021 - Uzubrascio k.
2021 - Palygainiu k.
2021 - Naujakiemio k.
2021 - Mazuju Lygainiu k.
2021 - Guopstos k.
2021 - Guobu k.
13001 - Gailiunu k.
13001 - Dievoniskiu k.
13001 - Kairenu k.
13001 - Egliskiu k.
13001 - Didziuju Pupoju k.
13001 - Paliuliskiu k.
13001 - Liziskiu k.
13001 - Galgiu k.
13004 - Mickunai
13004 - Valiskiu k.
13004 - Lytos k.
13004 - Mazeikiu k.
13004 - Akmenynes k.
13004 - Darzeliu k.
13004 - Dedoniskiu k.
13004 - Gaidunu k.
13004 - Kyviskiu glzk.st.
13004 - Linku k.
13004 - Uosininku lll k.
13004 - Taurijos k.
13004 - Skaisteriu k.
13004 - SB ?zaliasis silas?
13004 - SB ?Viktorija?
13004 - SB ?Varpas?
13004 - SB ?Prekyba?
13004 - Sankeliu k.
13004 - zagariskiu k.
13004 - Viktariskiu k.
13004 - Mickunu glzk. st.
13004 - Saduniskiu k.
13004 - Rokantu k.
13004 - Popierines k.
13004 - Plotu k.
13004 - Parudupiu k.
13004 - Naujakiemio k.
13004 - Muknos k.
13004 - Milasines k.
13004 - Uosininku ll k.
13004 - Uosininku l k.
13007 - Uzupio Karklenu k.
13007 - Verbuskiu k.
13007 - Kapitulsciznos k.
13007 - Akmenytes k.
13007 - satrininku k.
13007 - Kyviskiu k.
13007 - Popielu k.
13007 - Veliucioniu k.
13007 - Rokantiskiu k.
13007 - Uzupiu k.
13007 - Aukstuju Karklenu k.
13007 - Kalniskiu k.
13007 - Ivoniskiu k.
13007 - Dobromisles k.
13007 - Didziuju Karklenu k.
13007 - zemuju Karklenu k.
13007 - Juodalaukio k.
13007 - Karklenu k.
13010 - Kalabariskiu III k.
13010 - Saduniskiu k.
13010 - silingiu k.
13010 - spokines k.
13010 - Stauniskiu k.
13010 - Tvankiskiu k.
13010 - zaliasilio k.
13010 - zveryno k.
13010 - Kalabariskiu II k.
13010 - Kalabariskiu I k.
13010 - Kalabariskiu k.
13010 - Kalveliu k.
13010 - Kenos k.
13010 - Kuosines k.
13010 - Nemezeles k.
13010 - Pakenes k.
13010 - Palubeliu k.
13010 - Ropenu k.
13010 - Uztilciu k.
13010 - Santaku k.
13013 - sumskas
13013 - Pagojo k.
13013 - Vindziunu k.
13013 - Sirutiskiu k.
13013 - siliskiu k.
13013 - Sudninku k.
13013 - siulgu k.
13013 - Norvaisu k.
13013 - Barvoniskiu k.
13013 - Didziosios Kuosines k.
13013 - Didziuju Medininku k.
13013 - Dieliunu k.
13013 - Dunoju k.
13013 - Geibuliu k.
13013 - Kiemenu k.
13013 - Laukininku k.
13013 - Leoniskiu k.
13013 - Mazosios Kuosines k.
13016 - Tribilu k.
13016 - Akmenes k.
13016 - Sirvydu k.
13016 - Uzudvario k.
13016 - Kenos k.
13016 - Ulenu k.
13016 - Svironiu vienk.
13016 - Tumosu k.
13016 - Skarvadiskiu k.
13016 - Luksines k.
13016 - Trakeliu k.
13016 - Lankeliu k.
13016 - Kuliu k.
13016 - Kryzkelio k.
13016 - Kijoniu k.
13016 - Kaniukiskiu k.
13016 - Kalesninku k.
13016 - Uzukenes k.
13016 - Jurciuku k.
13016 - Gudziu k.
13016 - Dvaryksciu k.
13016 - cepurniskiu k.
13016 - Bruskiskiu k.
13016 - Benediktiskiu k.
13016 - zemliu k.
13016 - zemaiteliu k.
13016 - Zatisiaus k.
13016 - Voveriu k.
13016 - Valkaguliu k.
13016 - sinkalaukio k.
13016 - Saviciunu vienk.
13016 - Gulbines k.
13016 - Juksenu k.
13016 - Rukainiu k.
13016 - Rudynes k.
13016 - Pavaicio vienk.
13016 - Pasvires k.
13016 - Pakalniu k.
13016 - Pajuodziu k.
13016 - Padvarninku k.
13016 - Nelydiskiu k.
13016 - Naujasedziu k.
13016 - Naujasedzio k.
13016 - Mykoliskiu k.
13016 - Saviciunu k.
13016 - Murininku k.
13016 - Batviniskiu k.
13016 - Bareikiskiu k.
13016 - Baleliu k.
13016 - Asmeneles k.
13019 - Keipunu k.
13019 - Andreliskiu vienk.
13019 - Bajoru k.
13019 - Kuosines l k.
13019 - Pagojaus k.
13019 - Kuosines ll k.
13019 - Alaburdiskiu k.
13019 - sakiskiu k.
13019 - Dvarciu k.
13019 - Bikiskes k.
13019 - Dainavos k.
13019 - Kuosines lll k.
13019 - Slabadkos k.
13019 - Tarpuciu k.
13019 - Varniskiu k.
13019 - Medininku k.
13019 - Paalaburdiskiu vienk.
13019 - Juozapines k.
13019 - Pilkapiu k.
13019 - Padvarioniu k.
13022 - Pavalkiu k.
13022 - Bielazariskiu k.
13022 - Vaitkiskiu k.
13022 - Varkalabiskiu k.
13022 - zybartoniu k.
13022 - Bausiskiu k.
13022 - Arklenu k.
13022 - Kasteliu k.
13022 - Anceriskiu k.
13022 - Didziuju Laibiskiu k.
13022 - Elzbietines k.
13022 - Jociunu k.
13022 - Juodiskiu k.
13022 - Kalviu k.
13022 - Katutiskiu k.
13022 - Kisieliskiu k.
13022 - Klinku k.
13022 - Laibiskiu k.
13022 - Lazankos k.
13022 - Makutiskiu k.
13022 - Mantusiu k.
13022 - Mazuju Katutiskiu k.
13022 - Naujadvario k.
13022 - Pakalnes k.
13022 - Pikciunu k.
13022 - Raguveles k.
13022 - Rutkiskiu k.
13022 - salkiskiu k.
13022 - SB ?Vilija-2?
13022 - Senasalio k.
13022 - Slabados k.
13022 - sutiniu k.
13022 - Tilteliu k.
13022 - Uzuprudziu k.
13025 - SB Kalveliai
13025 - Slabados k.
13025 - Juodziu k.
13025 - Kalveliu k.
13025 - Kelmytes k.
13025 - Marijampolio k.
13025 - Pamaraziu k.
13025 - SB ?Atzalynas?
13025 - SB ?Atzalynas-2?
13025 - SB ?N.Kalveliai?
13025 - SB ?Pamiske?
13025 - zagares k.
13025 - Skibiskiu k.
13025 - Vilkiskiu k.
13028 - Baboniskiu k.
13028 - SB ?Aidas?
13028 - Mereslenu k.
13028 - SB ?Aitvaras?
13028 - Karuziskiu k.
13028 - SB ?Berziskis?
13028 - Parudaminio k.
13028 - Arliskiu vienk.
13028 - SB ?Melioratorius?
13028 - SB ?Merkys?
13028 - SB ?Prudiskes?
13028 - SB ?Galine?
13028 - SB ?Pumpuras?
13028 - Teresiskiu k.
13028 - SB ?Valciunai?
13028 - Valciunu k.
13028 - Benkartu vienk.
13028 - Berziskiu k.
13028 - Didzialaukio k.
13028 - Dusinenu k.
13028 - Eglines k.
13028 - Galiniu k.
13028 - Prudiskiu k.
13031 - Rudaminos vienk.
13031 - Podzasciunu k.
13031 - SB ?Egle?
13031 - Lopatiskiu k.
13031 - Kineliu k.
13031 - SB ?azuoliukas?
13031 - Rusinu k.
13031 - Lokiu k.
13031 - Rudaminos k.
13031 - Skrabines k.
13031 - SB ?Tulpe?
13031 - SB ?Tiltininkas?
13031 - SB ?Sodzius?
13031 - SB ?Lita?
13031 - Katiliskiu vienk.
13031 - Mariniskiu k.
13031 - Basiuku vienk.
13031 - Juocikiu k.
13031 - Stefaniskiu k.
13031 - sveicaru k.
13031 - Totorines k.
13031 - Totoriskiu k.
13031 - Uzuglobio k.
13031 - zaliosios k.
13031 - Zarecanu k.
13031 - Zasciunu k.
13031 - Aklosios k.
13031 - Akmeniskiu k.
13031 - Antupiu k.
13031 - azuoliju k.
13031 - Bagusiu k.
13031 - Benediktovo k.
13031 - cekenu k.
13031 - Daubenu k.
13031 - Dukeliu k.
13031 - Dvaryksciu k.
13031 - Galvininku k.
13031 - Geguzines vienk.
13031 - Jarmaliskiu k.
13031 - Jazersciznos k.
13031 - Katku k.
13031 - Kunu k.
13031 - Michailovos k.
13031 - Migunu k.
13031 - Naujakiemio k.
13031 - Naujuju Piktakoniu k.
13031 - Nemezeliu k.
13031 - Pagrusio k.
13031 - Pakalniu k.
13031 - Pakovarniskiu k.
13031 - Papiskiu k.
13031 - Parapijoniskiu k.
13031 - Petesos k.
13031 - Piktakoniu k.
13031 - Pysnos vienk.
13031 - Raguveles k.
13031 - Rakoniu k.
13031 - Sakalninku k.
13031 - SB ?Berzelis?
13031 - SB ?Daile-2?
13031 - SB ?Daubenai?
13031 - SB ?Elektronika-2?
13031 - SB ?Geguzine?
13031 - SB ?Geguzine-2?
13031 - SB ?Migunai?
13031 - SB ?Obelija?
13031 - SB ?Odininkas?
13031 - SB ?Plyta?
13031 - SB ?Rimtis?
13031 - SB ?Rudenelis?
13031 - SB ?saltinelis?
13031 - Akalotes k.
13034 - Stankutiskiu k.
13034 - Didziasalio k.
13034 - Liepynu k.
13034 - Rudaminos Kelio k.
13034 - Pietiniai vienk.
13034 - Paliepiuku k.
13034 - Talkotiskiu k.
13034 - Pagrusio k.
13034 - Nemezio k.
13034 - Darzininku k.
13034 - Murlines k.
13034 - Motiejiskiu k.
13034 - Mikutiskiu k.
13034 - Lydos Kelio k.
13034 - Liepiskiu k.
13034 - Kuprioniskiu k.
13034 - Kloniu k.
13034 - Katiliu k.
13034 - Paliepiu k.
13034 - Pakalniskiu k.
13034 - Skaidiskiu k.
13034 - siauriniai vienk.
13034 - SB ?Skaiste?
13034 - SB ?Kloniai?
13034 - azuolines k.
13034 - SB ?Berzai?
14001 - Kalviskiu k.
14001 - Miskiniu k.
14001 - SB Juodsiliu k.
14001 - Barkiskiu k.
14001 - Juodsiliu k.
14004 - Pagiriu k.
14004 - SB ?Voke?
14004 - SB ?Vysnele-2?
14004 - SB ?Ekspresas?
14004 - SB ?Vysnele-1?
14004 - Keturiasdesimt Totoriu k.
14004 - SB ?Obelele?
14004 - Melekoniu k.
14004 - Skurbutenu k.
14004 - Tarnenu k.
14007 - Vaidotu k.
14007 - Baltosios Vokes k.
14010 - Pasieniu k.
14010 - Salotes k.
14010 - Platiniskiu k.
14010 - Karveliskiu k.
14010 - Pasilaiciu k.
14010 - Kriauciunu k.
14010 - Maskoliskiu k.
14010 - Vilkeliskiu k.
14010 - Atzalyno k.
14010 - Balandiskiu k.
14010 - Bieliunu k.
14010 - Grioviu k.
14010 - Zujunu k.
14010 - Gudeliu k.
14010 - Giruliu k.
14010 - Geleziu k.
14010 - Dvaryksciu k.
14010 - Buivydiskiu k.
14010 - Vaiciuniskiu k.
14010 - Uzlandziu k.
14010 - Upytes vienk.
14010 - Smigliu k.
14010 - Raisiu k.
14010 - Plytines k.
14010 - Papiskiu k.
14010 - Naujosios k.
14010 - Naujasodziu k.
14010 - Naujakiemio k.
14010 - Antezeriu k.
14010 - Gineitiskiu k.
14013 - Aukstuju Rusoku k.
14013 - Saldenes k.
14013 - Giluziu k.
14013 - Bukiskio k.
14013 - Bendoriu k.
14013 - Raisteniskiu k.
14013 - Pikutiskiu k.
14013 - Avizieniu k.
14013 - SB ?Riese?
14013 - Naujasodziu k.
14013 - Mazosios Rieses k.
14013 - Lindiniskiu k.
14013 - Klevines k.
14013 - Karabelku k.
14013 - Bajoru k.
14013 - Uzubaliu k.
14013 - Uzudvarioniu k.
14013 - Varnalaukio k.
14013 - svedu k.
14013 - zemuju Rusoku k.
14016 - Buiniskiu k.
14016 - Izabelines k.
14016 - Vabaliu k.
14016 - Rieses vienk.
14016 - Bubu k.
14016 - Rastinenu k.
14016 - Putiniskiu k.
14016 - Pustalaukio k.
14016 - Grikieniu k.
14016 - Purviskiu k.
14016 - Prapuoliu k.
14016 - Pilikoniu k.
14016 - Vaigeliskiu k.
14016 - Vaivadiskiu k.
14016 - Virbeliskiu k.
14016 - Geleziu k.
14016 - Geleziu Antakalniu k.
14016 - Ezeraiciu k.
14016 - Elniakampio k.
14016 - Vydautiskiu k.
14016 - zemaguliu k.
14016 - Patroniu k.
14016 - Pylimu k.
14016 - Sviliskiu k.
14016 - Uzuezeres k.
14016 - Uzulaukio k.
14016 - siurmoniu k.
14016 - silenu k.
14016 - Sidaroniu k.
14016 - SB ?Meta?
14016 - Leiciu k.
14016 - Suderves k.
14016 - Medviediskiu k.
14016 - Medziakalnio k.
14016 - Saidziu k.
14016 - Legotiskiu k.
14016 - Lauryniskiu k.
14016 - Lapauciskiu k.
14016 - Koplycninku k.
14016 - Klevinu k.
14016 - Kasmiskiu k.
14016 - Jurkiskiu vienk.
14016 - Mikaliskiu k.
14016 - Minciskiu k.
14016 - Papiskiu k.
14016 - Pakoniu k.
14016 - SB ?Banga?
14016 - Samanynes k.
14016 - Dambriskiu k.
14016 - cekoniskiu k.
14016 - Aleksandravo k.
14016 - Padvariu k.
14016 - Mozuriskiu k.
14016 - Naujosios Revos k.
14016 - Brinkiskiu k.
14016 - Berziskiu k.
14016 - Bagdoniskiu k.
14016 - Aukstadvario k.
14016 - Augustu k.
14019 - Pietuskiu k.
14019 - Vydautiskiu k.
14019 - Tintiniskiu k.
14019 - Rusenu k.
14019 - Miezioniu k.
14019 - Sargines k.
14019 - Staikiskiu k.
14019 - Sauguniskiu k.
14019 - Airenu l k.
14019 - SB ?Ausrine?
14019 - siauliskiu k.
14019 - Pakalniu k.
14019 - Adomciskiu k.
14019 - Papokses k.
14019 - SB ?zaluma?
14019 - Rokiskiu k.
14019 - Bielazariskiu k.
14019 - Zakariskiu k.
14019 - SB ?zara?
14019 - Buivydu k.
14019 - SB ?Bebryne?
14019 - Kernaveles k.
14019 - Treciokiskiu k.
14019 - Karmazinu k.
14019 - Velybniskiu k.
14019 - Kazliskiu k.
14019 - Verksioniu k.
14019 - Klimoniskiu k.
14019 - SB ?Vilnoja?
14019 - Kryzines k.
14019 - SB ?Paezerys?
14019 - Moliunu k.
14019 - SB ?Labora?
14019 - Levydoniu k.
14019 - Marijoniskiu k.
14019 - Maskviskiu k.
14019 - Medviediskiu k.
14019 - Bagoteliu k.
14019 - Kacergiskiu k.
14019 - Grabijolu k.
14019 - Giesves k.
14019 - Geniu k.
14019 - Geisiskiu k.
14019 - Europos k.
14019 - Dukstu k.
14019 - Daubaru k.
14019 - Brinkiskiu k.
14019 - Bradeliskiu k.
14019 - Airenu ll k.
14019 - Balciuniskiu k.
14019 - Padvarioniu k.
14019 - Paazuoliu k.
14019 - Aliejunu k.
14019 - Antakalniu k.
14019 - Babrukiskiu k.
14019 - Molynes k.
14025 - Maisiagala
14025 - Kalniskiu k.
14025 - Kalikstiskiu vienk.
14025 - Tacilavo vienk.
14025 - Skrudenu k.
14025 - Pavilnojaus k.
14025 - Skauduliskiu k.
14025 - Daucioniu k.
14025 - Juskoniu k.
14025 - Gudeliu Plytines vienk.
14025 - Pasurnes k.
14025 - SB ?sermuksnele?
14025 - SB Galines k.
14025 - SB ?azuolas-2?
14025 - Kartaniskiu k.
14025 - Karvio k.
14025 - Antanavo k.
14025 - Aukstuju Rusoku vienk.
14025 - azuolynes k.
14025 - Savkiskiu k.
14025 - Sauguniskiu k.
14025 - Pavydokiu vienk.
14025 - Pagailasiu k.
14025 - Gudeliu k.
14025 - Glatkiskiu k.
14025 - Giedraitiskiu k.
14025 - Galines k.
14025 - Gailasiu k.
14025 - Eiliokiskiu k.
14025 - Kramniskiu k.
14025 - Kreiviu k.
14025 - Duksteliu k.
14025 - Daucioniuku k.
14025 - Karklynes k.
14025 - Melkio k.
14025 - Mazuriskiu k.
14025 - Kiemeliu k.
14025 - Paezeriu k.
14025 - Kirzines vs.
14025 - Justiniskiu k.
14025 - zudiskiu k.
14025 - Vaidagaliu k.
14025 - Uzukarviskiu k.
14025 - Masioniu vienk.
14025 - Tarailiskiu vienk.
14025 - Lutiskiu vienk.
14025 - Obelines k.
14028 - Bireles k.
14028 - Vanagines k.
14028 - Uzugriovio k.
14028 - Ustrones k.
14028 - Tekliunu vienk.
14028 - silines vienk.
14028 - SB Kryzioku k.
14028 - SB Kratiskiu k.
14028 - SB ?Alka?
14028 - Ryliskiu vienk.
14028 - Rieses k.
14028 - Raudondvario k.
14028 - Raudonbales vienk.
14028 - Pasiliu k.
14028 - Paraudondvariu k.
14028 - Papikeliskiu k.
14028 - Pamiskiu k.
14028 - Palaukines k.
14028 - Pagubes k.
14028 - Paezeriu k.
14028 - Naujaneriu k.
14028 - Naujakiemio k.
14028 - Mykoliskiu vienk.
14028 - Miskadvario vienk.
14028 - Mazuju Gulbinu k.
14028 - Marijampolio k.
14028 - Kryzioku k.
14028 - Krakiskiu k.
14028 - Kalino k.
14028 - Jadvygiskiu k.
14028 - Gegliskiu k.
14028 - Eitminu k.
14028 - Dvariskiu k.
14028 - Didziosios Rieses k.
14028 - cimbariskiu k.
14028 - Avietynes k.
14028 - Asiukles vienk.
14028 - Didziuju Gulbinu k.
14028 - zudiskiu k.
14031 - Alkos vienk.
14031 - Daulios vienk.
14031 - Makuciuku k.
14031 - Batriskiu k.
14031 - Alksnines vienk.
14031 - Geguziskiu k.
14031 - Marijampolio k.
14031 - Anavilio k.
14031 - Maskoliskiu k.
14031 - Spreiniu k.
14031 - Mitkuskiu k.
14031 - Dimsos k.
14031 - Nugariskiu k.
14031 - cekoniu k.
14031 - Oraliskiu k.
14031 - Beinoriskiu k.
14031 - Paazuoliu k.
14031 - Giruliu k.
14031 - Paberzes k.
14031 - Bradiskiu k.
14031 - Paberzes ll k.
14031 - Gauriliskiu k.
14031 - Paberzines k.
14031 - sriubiskiu k.
14031 - Padvariskiu k.
14031 - suneliu k.
14031 - Pavyzulioneles k.
14031 - Makuciu k.
14031 - Petruciu k.
14031 - sepeciu k.
14031 - sernu k.
14031 - Spiegliu k.
14031 - Vyzulioniu k.
14031 - Margeliskiu k.
14031 - Lygialaukio k.
14031 - Leliu k.
14031 - Kudriu k.
14031 - Kralikiskiu k.
14031 - Kazimieravo k.
14031 - Kausiadalos k.
14031 - Januvkos k.
14031 - Jankiskiu k.
14031 - Gudamedzio k.
14031 - Gajuvkos k.
14031 - Balkunu k.
14031 - Babriskiu k.
14031 - Baboniskiu k.
15004 - Unguriskiu k.
15004 - Lukstynes k.
15004 - Peciuru k.
15004 - Padubiu k.
15004 - Ponasu k.
15004 - Kreiviu k.
15004 - Puziriskiu k.
15004 - Cegelniu k.
15004 - Raksoniu k.
15004 - Karneliskiu k.
15004 - Reiseliskiu k.
15004 - Kaidoneliu k.
15004 - Rimsiskiu vienk.
15004 - Jonenu k.
15004 - sarkiskiu vienk.
15004 - Levoniu k.
15004 - seselgiskiu k.
15004 - Jauciavariu k.
15004 - Siauruku k.
15004 - Minkeliu k.
15004 - Suzioniu k.
15004 - Nasiunu k.
15004 - Valasoniskiu k.
15004 - Murines vienk.
15004 - Noragines vienk.
15004 - Bildunu k.
15004 - Vyzukalnio k.
15004 - Vilkines k.
15004 - Batviniskiu vienk.
15004 - Barzdziunu k.
15004 - Baronu k.
15004 - Ankstos k.
15004 - Lasuniskiu k.
15004 - cepkiskiu k.
15004 - Dumbles k.
15004 - Dvailiniu k.
15004 - Greiciuniskiu k.
15004 - Griciunu k.
15004 - Stanku k.
15004 - Stakiniu k.
15004 - Stakariskiu vienk.
15004 - Sniegiu k.
15004 - Skindariskiu k.
15004 - Pauliukoniu k.
15004 - Pasadininku k.
15004 - Pakirniu k.
15004 - Pajuodupio k.
15013 - Girialaukio vienk.
15013 - Tarpuciu k.
15013 - Stadaliskiu k.
15013 - Karveliskiu k.
15013 - Mikulioniu k.
15013 - Barcialaukio vienk.
15013 - Tarpezeres k.
15013 - Bratoniskiu k.
15013 - Medziuniskiu k.
15013 - Kalniskiu k.
15013 - Uzuezeres k.
15013 - Baltalaukio k.
15013 - Liubavo k.
15013 - Bielazariskiu k.
15013 - Vabaliskiu k.
15013 - Azulaukes k.
15013 - Kunos k.
15013 - cekiskiu k.
15013 - Varniskiu k.
15013 - Joneikiskiu vienk.
15013 - Kermusiskiu k.
15013 - Verbiskiu k.
15013 - Jauniskiu k.
15013 - SB ?Verbiskes?
15013 - Chmiziutku k.
15013 - saltoniskiu k.
15013 - Palaukines k.
15013 - SB ?Elektronika-3?
15013 - Kermusines k.
15013 - Petruciu vienk.
15013 - Pikeliskiu k.
15013 - Pranciskoniu k.
15013 - Purnuskiu k.
15013 - SB ?Gile?
15013 - Miskiniu k.
15013 - SB ?Girija?
15013 - SB ?Komprojektas ?
15013 - Naujienos k.
15013 - Nemencineles k.
15013 - Pagiriu k.
15013 - SB Naujienos k.
15013 - SB ?Pavasaris-3?
15013 - SB ?Purniskes?
15013 - SB ?sermuksnis?
15013 - SB Skirgiskiu k.
15013 - SB ?Vasara?
15013 - SB ?Versme?
15013 - SB ?zaleselis?
15013 - Skateliu k.
15013 - Skirgiskiu k.
15013 - Vladiskiu k.
15013 - zalesos k.
15013 - Skridu k.
15019 - Nemencine
15019 - zvyriskiu k.
15019 - Bilkiskiu k.
15019 - Raistelio vienk.
15019 - Uneniskiu k.
15019 - Maluno vienk.
15019 - Veriskiu k.
15019 - Martisiunu k.
15019 - Vilkaraiscio k.
15019 - Miskineliu k.
15019 - Vegelynes k.
15019 - Miskiniu k.
15019 - Tusciauliu k.
15019 - Stripunu k.
15019 - Azuneres k.
15019 - Totorines k.
15019 - Aleksandriskiu k.
15019 - Zameckavo k.
15019 - Gailiuniskiu k.
15019 - Pakraugles vienk.
15019 - Bratoniskiu k.
15019 - Pailges k.
15019 - Kreivalauziu k.
15019 - Voskoniu k.
15019 - Liepiu k.
15019 - Sliesoriskiu k.
15019 - Mazelenu k.
15019 - Nemencines II k.
15019 - Raguveles k.
15019 - Miskoniu k.
15019 - Revos k.
15019 - Naujasedzio vienk.
15019 - SB ?Vilija-1?
15019 - Liepalotu k.
15019 - Stagaliu k.
15019 - Pakryzes k.
15019 - Stabiniu k.
15019 - Skleriskiu k.
15019 - Smoliarnes vienk.
15019 - SB ?Santaka?
15019 - Stakiniu k.
15019 - SB ?Sakiskiu girele?
15019 - SB ?Berzas?
15019 - SB ?Berzas-3?
15019 - savdynkos k.
15019 - Sakiskiu k.
15019 - Rysininko k.
15019 - Pasakiskiu k.
15019 - Pasongalio vienk.
15019 - SB ?Santaka-1?
15019 - Piliakalnio k.
15019 - Radivoniskiu k.
15019 - SB ?Gojus?
15019 - SB ?Girios-7?
15019 - Bevirses vienk.
15019 - zukoniu k.
15019 - Zatisiaus k.
15019 - SB ?Dobilas?
15019 - Ruziskiu k.
15019 - Rudausiu k.
15019 - Raudones k.
15019 - Liucioniu k.
15019 - Maciunu vienk.
15019 - Lauru k.
15019 - Lapeikiu k.
15019 - Kukutiskiu k.
15019 - Karveliskiu k.
15019 - Kanciskiu k.
15019 - Kamsiskiu vienk.
15019 - Akavitu k.
15019 - Raudondvario k.
15019 - Karklines vienk.
15019 - Baronu k.
15023 - Gamernes vienk.
15023 - azuolines k.
15023 - Bezdonys
15023 - Balsiskiu k.
15023 - Tapeliu k.
15023 - Arvydu k.
15023 - Diedelupes k.
15023 - seskuciu vienk.
15023 - Vilkiskiu k.
15023 - Aukstuju Bezdoniu k.
15023 - SB ?Berzynas?
15023 - Aukstuoles k.
15023 - SB ?Vakaras?
15023 - SB ?Dovana?
15023 - SB ?zeimena?
15023 - SB ?Daina?
15023 - SB ?Delfinas?
15023 - Bludikalnio vienk.
15023 - Bezdonamiskiu k.
15023 - Baronu k.
15023 - SB ?Pelkynas?
15023 - SB ?Ramune?
15023 - Plikakalnio vienk.
15023 - Kreivenu k.
15023 - Girdiskiu vienk.
15023 - Juodeglles vienk.
15023 - Skersabaliu k.
15023 - Jonenu k.
15023 - SB ?Ramuva?
15023 - SB ?Rapsas?
15023 - Naujasodes k.
15023 - SB ?azuolyne?
15023 - SB ?Telefonistas
15023 - Spragiliniu k.
15026 - Akmentilcio k.
15026 - Veseluchos vienk.
15026 - Jonakalnio k.
15026 - Vilkines vienk.
15026 - Akuotninku k.
15026 - Zatiskiu vienk.
15026 - zitniskiu k.
15026 - zvynenu k.
15026 - Briziu k.
15026 - Punzoniu ll k.
15026 - Revos k.
15026 - Santakos k.
15026 - siksniskiu k.
15026 - Skaliskiu k.
15026 - Tekloioniu vienk.
15026 - Tautuliskiu k.
15026 - sventininku k.
15026 - sukiskiu k.
15026 - Strazninku vienk.
15026 - slepiskiu k.
15026 - Briziskiu k.
15026 - Pelikoniu k.
15026 - Leoniskiu vienk.
15026 - Pasulniskiu vienk.
15026 - Papunzes vienk.
15026 - Papunes k.
15026 - Papiliu k.
15026 - Paliepes vienk.
15026 - Kloniu vienk.
15026 - Kloniskiu k.
15026 - Karuziskiu vienk.
15026 - Karklines vienk.
15026 - Kareiviskiu vienk.
15026 - Kaniukos k.
15026 - Joniskiu k.
15026 - Isoriskiu k.
15026 - Griaucioniu k.
15026 - Girdziunu vienk.
15026 - Baliniu k.
15026 - Balenu k.
15026 - Fabijoniskiu k.
15026 - Dunaikiskiu k.
15026 - Aukstuju vienk.
15026 - Pilviskiu k.
15026 - Lozoriskiu k.
15026 - Joniniu k.
15026 - Rinku k.
15026 - simoniu k.
15026 - Maikunu k.
15026 - Narbutiskiu vienk.
15026 - Darzeliu k.
15026 - ciziskiu vienk.
15026 - Nataliskiu vienk.
15026 - cereliu vienk.
15026 - Bulbines vienk.
15026 - Naujakiemio k.
15026 - Arturiskiu vienk.
15026 - Padabciu k.
15026 - Paezeriu l k.
15026 - Buivydziu ll k.
15026 - Paezeriu ll k.
15026 - Pakalniu k.
15026 - Plytines vienk.
15026 - Priciunu vienk.
15026 - Punzoniu l k.
15026 - Buivydziu l k.
15026 - Varapniskiu vienk.
15029 - Bildziu k.
15029 - Blindziu k.
15029 - Bagdoniskiu vienk.
15029 - Berzytes k.
15029 - cerviskiu k.
15029 - ciriskiu vienk.
15029 - Dekaniskiu k.
15029 - Dembinos k.
15029 - Karoliskiu k.
15029 - Kirtimu k.
15029 - Lobiniu k.
15029 - Markiskiu k.
15029 - Mostiskiu k.
15029 - Paezeriu k.
15029 - Puntuzu k.
15029 - Putinu k.
15029 - Skynimu k.
15029 - Streliskiu k.
15029 - Vitkiskiu k.
15029 - Vyziskiu k.
15032 - Pauliukiskiu k.
15032 - Margiu vienk.
15032 - Sodybu k.
15032 - Mazuliu k.
15032 - Tvankiskiu k.
15032 - Maciuliskiu k.
15032 - zaliasilio k.
15032 - Nevieriskiu k.
15032 - Slabados k.
15032 - Pabrazuoles k.
15032 - Uosininku k.
15032 - Pamiskiu k.
15032 - Santakos k.
15032 - Peciulines k.
15032 - sakaliskiu k.
15032 - Petruliskiu k.
15032 - sarkiskiu k.
15032 - Pukstenu k.
15032 - Liesiskiu k.
15032 - Lavoriskiu k.
15032 - Lauryninku k.
15032 - Labaniskiu k.
15032 - sniuru k.
15032 - Kuzeliskiu k.
15032 - Saidotiskiu k.
15032 - Burmiskiu k.
15032 - Adomaiciu k.
15032 - Berzininku k.
15032 - Budreliskiu k.
15032 - Bukiskiu k.
15032 - Kuleliskiu k.
15032 - Kazimieriskiu k.
15032 - Kaponiskiu k.
15032 - Juozapines vienk.
15032 - Grazuliskiu k.
15032 - Galkiskiu k.
15032 - Fermos k.
15032 - cernuliskiu k.
15035 - Pavarpiu k.
15035 - Kalnuotes ll k.
15035 - Vainiskiu k.
15035 - Juodoniu k.
15035 - Pauolios vienk.
15035 - Raudones k.
15035 - Meskoniu k.
15035 - Agrastines k.
15035 - Meleniu k.
15035 - Adomaiciu k.
15035 - Medynu k.
15035 - Akmeneles k.
15035 - Mazuju Kabiskiu k.
15035 - Kaniuku k.
15035 - Maskoliskiu k.
15035 - Akmenos k.
15035 - Baroneliu k.
15035 - Regeniskiu vienk.
15035 - Vaivadiskiu k.
15035 - Aliniskiu k.
15035 - Uzupio k.
15035 - Krikscioniskiu k.
15035 - Pulimo vienk.
15035 - Andrioniskiu k.
15035 - Puodziunu k.
15035 - Bitinu k.
15035 - Pupiniskiu k.
15035 - Arliskiu vienk.
15035 - Troskunu k.
15035 - Kalnuotes V k.
15035 - Tumoniu k.
15035 - Avietynes k.
15035 - Vaitkunu k.
15035 - Petravo k.
15035 - Baciuliu k.
15035 - Kregzles k.
15035 - Baliskiu vienk.
15035 - Vibrantiskiu k.
15035 - Barliskiu k.
15035 - Sidabriu k.
15035 - Baruneliu k.
15035 - Mileikiu k.
15035 - zingiu k.
15035 - Kalnuotes Vll k.
15035 - zilviskiu k.
15035 - sluiniskiu k.
15035 - zemaiteliu k.
15035 - zekiskiu k.
15035 - zarniskiu k.
15035 - zagarines k.
15035 - Vyzuniskiu k.
15035 - Vitasiu k.
15035 - Visalaukes I k.
15035 - Vilniskiu k.
15035 - Vilkiskiu k.
15035 - Versmines k.
15035 - Varniskiu k.
15035 - Toleikiu k.
15035 - Tarakoniu k.
15035 - Stanku k.
15035 - Stanisloviskiu k.
15035 - Staliskiu k.
15035 - Smilgynes k.
15035 - Smilgiu k.
15035 - Smaguriskiu k.
15035 - sliaumiskiu vienk.
15035 - Skliausciu k.
15035 - Skirlenu k.
15035 - siulpiskiu k.
15035 - Sirvydiskiu k.
15035 - Bernotu k.
15035 - Bieliskiu k.
15035 - Blusines k.
15035 - Burkilos k.
15035 - ciziskes k.
15035 - cubeles k.
15035 - Dailidenu k.
15035 - Dailidiskiu k.
15035 - Danilavos k.
15035 - Dasioniu k.
15035 - Dauksiu k.
15035 - Didziuju Kabiskiu k.
15035 - Dirmeitu k.
15035 - Dvyliskio k.
15035 - Eglines vienk.
15035 - Eitminiskiu k.
15035 - Garnapaliskiu k.
15035 - Garniskiu k.
15035 - Senku k.
15035 - SB ?Legote?
15035 - Miskiniu k.
15035 - Puckalaukio k.
15035 - Maseliskiu k.
15035 - Naktiskiu Petriskiu k.
15035 - Naruzlioniu k.
15035 - Loviu k.
15035 - Kabeliu k.
15035 - sarkiskiu k.
15035 - Pajusines k.
15035 - Paraisciu k.
15035 - Paskaiciu k.
15035 - Pavlovo k.
15035 - Pazalieses k.
15035 - Perunu k.
15035 - Pervainiskiu k.
15035 - Petkeliskiu k.
15035 - Petriskiu k.
15035 - Piliakalnio k.
15035 - Plytines k.
15035 - Ruzampolio vienk.
15035 - Pociunu k.
15035 - Pogroniskiu k.
15035 - Prusines k.
15035 - Pukliskiu k.
15035 - Purnuskiu k.
15035 - Radziuliu k.
15035 - Ragunu k.
15035 - Jadvygiskiu k.
15035 - Gudoniskiu k.
15035 - Grybenu k.
15035 - Gruodziu k.
15035 - Grazteliu k.
15035 - Grabiskiu k.
15035 - Glitiskiu k.
15035 - Girijos k.
15035 - Jankuniskiu k.
15035 - Jokubiskiu k.
15035 - Jokuboniu k.
15035 - Geguzines k.
15035 - Gaveikiu k.
15035 - Gaukstoniu k.
15035 - Gaukeliskiu k.
15035 - Rudupiu k.
15035 - Rudoku k.
15035 - Roku vienk.
15035 - Rojaus k.
15035 - Raguvos k.
15035 - Rataliskiu k.
15035 - Reziu k.
15035 - Juodezeriu k.
15035 - Jusines vienk.
15035 - Kadariskiu k.
15035 - Kalnabridziu k.
15035 - Kalnuotes IV k.
15035 - Kalnuotes l k.
15035 - Krisciskiu k.
15035 - Liciunu k.
15035 - Linkainiu k.
15035 - Liubeliskiu k.
15035 - Liutikos k.
15035 - Naktiskiu k.
15035 - Murines k.
15035 - Naujasinkio k.
15035 - Naujasodziu k.
15035 - Sapiegiskiu k.
15035 - Santakos k.
15035 - Sabaliu k.
15035 - Mitrofanovos k.
15035 - Momakalnio k.
15035 - Nevardu k.
15035 - Pustiltos k.
15035 - Obelynes k.
15035 - Padubavo k.
15035 - Paezeriu k.
15035 - Pajoniskes k.
15035 - Pajuneliu k.
27001 - Neravu k.
27001 - Moluvenu k.
27001 - SB ?azuolynas?
27001 - Kadriskiu k.
27001 - Salu k.

-

What is Vilniaus Address Format?

-

What is Vilniaus Zipcode Format?
Vilniaus Lithuania Postal code format