Berakas Zip code

BB1114 - Kampong Lambak Kiri (Kurnia Rakyat Jati)
BB1214 - Kampong Lambak Kiri 'B'
BB1314 - Kampong Lambak Kiri 'A'
BB1414 - Kampong Lambak Kanan 'B'
BB1514 - Kampong Terunjing Baru
BB1714 - Kampong Lambak Kanan 'B'
BB2114 - Kampong Terunjing Lama
BB2314 - Kampong Serusop
BB2513 - Jabatan Penerbangan Awam
BB2513 - Kawasan Lapangan Terbang AntaraBangsa
BB2713 - Kampong Jaya Setia
BB3113 - Kampong Jaya Bakti
BB3313 - Kampong Burong Pinggai Berakas
BB3510 - Angkatan Bersenjata Diraja Brunei
BB3510 - Dewan Bahasa dan Pustaka
BB3510 - Jabatan Belia dan Sukan
BB3510 - Jabatan Biro Mencegah Rasuah
BB3510 - Jabatan Daerah Brunei Muara
BB3510 - Jabatan Kemajuan Perumahan
BB3510 - Jabatan Kenaziran Sekola-Sekolah
BB3510 - Jabatan Kerja Raya
BB3510 - Jabatan Penerangan
BB3510 - Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan-Perkhidmatan
BB3510 - Jabatan Peperiksaan
BB3510 - Jabatan Perancang Bandar dan Desa
BB3510 - Jabatan Perancangan dan Pemiliharaan Bangunan dan Kawasan
BB3510 - Jabatan Percetakan
BB3510 - Jabatan Perkhdmatan Bomba
BB3510 - Jabatan Perkhidmatan Awam
BB3510 - Jabatan Perkhidmatan Elektrik
BB3510 - Jabatan Perkhidmatan Pos
BB3510 - Jabatan Pertanian
BB3510 - Jabatan Perubatan dan Kesihatan
BB3510 - Jabatan Sekolah-Sekolah
BB3510 - Jabatan Telekom
BB3510 - Kementerian PEMBANGUNAN
BB3510 - Kementerian PENDIDIKAN
BB3510 - Kementerian PERHUBUNGAN
BB3510 - Kementerian PERTAHANAN
BB3510 - Pejabat Tanah
BB3510 - Pejabat Ukur
BB3510 - Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
BB3513 - Kawasan Lapangan Terbang Lama
BB3713 - Kampong Anggerek Desa
BB3910 - Badan Kemajuan Industri Brunei (BINA)
BB3910 - Jabatan AuditB
BB3910 - Jabatan Buruh
BB3910 - Jabatan Imigresen dan Pendaftaran
BB3910 - Jabatan Perhutanan
BB3910 - Jabatan Perikanan
BB3910 - Jabatan Perkhidmatan Pengurusan
BB3910 - Kementerian HAL EHWAL UGAMA
BB3910 - Kementerian KESIHATAN
BB3910 - Kementerian PERINDUSTRIAN DAN SUMBER-SUMBER UTAMA
BB3910 - Pusat Persidangan AntaraBangsa
BB3910 - Semaun Holdings
BB3910 - Unit Petroleum
BB3913 - Kawasan Jalan Menteri Besar
BB4113 - Kampong Orang Kaya Besar Imas
BB4310 - Pusat Dakwah Islamiah
BB4310 - Unit Perkhidmatan Hal Ehwal Masyarakat - Pulaie
BB4313 - Kampong Pulaie
BB4513 - Kampong Pancha Delima
BB4713 - Kampong Delima Satu
BB5113 - Kampong Pengiran Siraja Muda
BB5313 - Kampong Delima Dua
BC1115 - Taman Salambigar
BC1515 - Kampong Salambigar
BC1715 - Kampong Sungai Orok
BC2115 - Kampong Sungai Hanching
BC2315 - Perumahan Negara Kawasan 1
BC2515 - Perumahan Negara Kawasan 2
BC2715 - Perumahan Negara Kawasan 3
BC2915 - Perumahan Negara Kawasan 4
BC3115 - Perumahan Negara Kawasan 5
BC3315 - Kampong Sungai Tilong
BC3515 - Kampong Manggis Dua
BC3615 - Kampong Manggis Satu
BC3715 - Kampong Madang
BC3915 - Kampong Sungai Akar
BC4115 - Kampong Sungai Akar

Berakas Postal code / Berakas Zip code

Berakas postal code is also know as Berakas (poskod), Berakas Brunei postal code system was introduced by the Ministry of communication Brunei in 1984. for making it easier to sort and send mail, Berakas postal code used a 6-digit postal code BC-XXXX. Today, all these are managed by Brunei Postal department (BPD).

There are total 81 Post offices in Berakas Brunei. The postal code range goes from BC-1114 to BC-5313.

FAQ:-

1. How many digits are there in a Berakas Brunei postal codes?
Berakas Brunei used a 6-digit postal code system. For example BC-XXXX

2. What is the postal code for Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Berakas?
Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Berakas postal code is BB3510.

2. What is the postal code for Kampong Madang, Berakas?
Kampong Madang, Berakas postal code is BC3715.


What is Berakas Address Format?

-

What is Berakas Zipcode format?
Berakas Brunei Postal code format